donderdag 22 januari 2015

Miniaturen

Johann Wolfgang von Goethe                                                              Spreuk 83
                                                                          Hoofdstuk 1: Het onderscheidenPrecies zo begrijpt men niet makkelijk, dat in de grote natuur dat geschiedt, wat ook binnen het kleinste gezelschap optreedt. Dringt de ervaring het ze op, dan staat het ze tenslotte aan. Kaf in beweging gezet door geslepen barnsteen, heeft verwantschap met het ongehoordste onweer, is een en hetzelfde verschijnsel. Dit in het klein plaatsvindende geven wij ook bij enige andere gevallen toe, maar snel verlaat ons de zuivere geest van de natuur, en de demon van de gekunsteldheid maakt zich over ons machtig en laat zich overal gelden.


Ebenso begreift man nicht leicht, daß in der großen Natur das geschieht, was auch im kleinsten Zirkel vorgeht. Dringt es ihnen die Erfahrung auf, so lassen  sie sich's zuletzt gefallen. Spreu von geriebenem Bernstein angezogen, steht mit dem ungeheuersten Donnerwetter in Verwandtschaft, ja ist eine und eben dieselbe Erscheinung. Dieses Mikromegische gestehen wir auch in einigen anderen Fällen zu, bald aber verläßt uns der reine Naturgeist, und der Dämon der Künstelei bemächtigt sich unser und weiß sich überall geltend zu machen.Rudolf Steiner                                                                                  Commentaar
                                                                                                bij spreuk 82 en 83Bij de meeste mensen doet zich tussen hun ervaring en hun denken een leemte voor. Beide kunnen ze niet innig genoeg doordringen. De ervaring bevat elementen, waarover ze geen gedachten hebben. In hun gedachtesysteem zitten bestanddelen waaromtrent hen ervaring ontbreekt. De leemten proberen ze door hersenspinsels op te vullen.


Bei den meisten Menschen ist zwischen ihrer Erfahrung und ihrem Denken eine Lücke. Sie können beides nicht innig genug durchdringen. Ihre Erfahrung enthält Elemente, zu denen ihnen die Gedanken fehlen. In ihrem Gedankensysteme sind Bestandteile, zu denen ihnen die Erfahrung fehlt. Die Lücke suchen sie durch Hirngespinste auszufüllen.


Audiovisuele weergave spreuk 83
Muziek
Der Fischer - Alphons Diepenbrock
Ballade
Der Fischer - Johann Wolfgang von Goethe

7 opmerkingen:

 1. Ik zou Zirkel vertalen met kring of verband of samenhang -omdat volgens mij niet een kring van personen (gezelschap) bedoeld is.
  Gefallen lassen zou ik vertalen met nemen ze het uiteindelijk wel aan.

  Kaf is korenafval en verhoudt zich tot barnsteen als iets dat waardeloos is ten opzichte van iets wat kostbaar is. Omdat kaf en barnsteen ons tegenwoordig zoveel niet meer zegt, zou je de lezer in de vertaling kunnen helpen door te spreken van het waardeloze kaf en het kostbare barnsteen.
  Een ongehoord onweer is er een zonder hoorbare donder terwijl denk ik een enorm onweer bedoeld wordt.
  Goethe vergelijkt dus een in sterke onbalans verkerende waardeverhouding met een enorm onweer. Dat onweer is een reactie in de natuur op wrijving door warmte-koude verschillen in luchttemperatuur die door luchtbeweging (drukverschillen?) wordt veroorzaakt.
  Wat hier in het klein gebeurt begrijpen we ook nog wel bij enige andere gevallen, maar al snel verlaat ons de zuivere geest van de natuur en neemt de demon van de gekunsteldheid de macht over en laat zich overal gelden.
  Tot zover mijn poging Goethe's dichterlijke vrijheid hier te proberen te begrijpen...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je voor je zinnige commentaar, Theo. Ik had eerst ook kring staan, maar dat kwam me te abstract voor. Had even moeten doorpakken. Het gaat hier om soortgelijke natuurverschijnselen op beperktere schaal (kring). Zirkel kan dus beter vertaald worden met verband, het 'kleinste verband'.

   'Nemen ze het uiteindelijk wel aan', is inderdaad beter.

   'Ongehoord' heeft niet per definitie de betekenis van 'niet beluisterd', het kan ook 'erg' of 'zeer' betekenen, vaak in negatieve zin. Daarom kan dat woord wel blijven staan, vind ik.

   Kaf en barnsteen. Het verschijnsel laat zich vergelijken met statische elektriciteit van een opgewreven kam en papiersnippers. Ik ging er van uit dat dit wel vrij algemeen bekend is. Je suggestie om er bijvoeglijke naamwoorden aan toe te voegen is inderdaad handzaam voor lezers.

   Heb begin deze maand een dienstbetrekking aanvaard, welke maakt dat ik vroeg uit de veren mag (5:00 uur) en natuurlijk ook op tijd moet inslapen. Dat kan maken dat redactionele commentaar onder blogberichten vaker zal ontbreken of in meer afgeslankte vorm verschijnt.

   Verwijderen


 2. Bedeutung: Bernstein , griechisch elektron (von alégein – zählen,Bernstein = Zählstein), lateinisch sucinum (von von sucus – Saft, Ausgeschwitztes), germ. (in lat. Schreibung) glesum oder glaesum (gleißend, glasig, adt.Wort GLAS) Bernstein von niederdt. börnen - brennen, also urspr."Brennstein".
  Elektron heißt im Griechischen auch eine Legierung aus Silber und Gold.
  Aber die Grundbedeutung ist Bernstein, da dieser schon lange vor der Legierung in Griechenland vorkam; von seiner Farbe übertrug man den Namen auf das ähnlich gefärbte Metall.
  Die Elektrizität heißt nach der Kraft des mit einem Wollappen geriebenen Bernsteins, der dann kleine Fäden und Spreu anzieht.

  Bron een Latijnse Link die net als het latijn, een dode taal sprak. Niet werkte.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je voor deze interessante achtergrondinformatie, Matthijs. Barnsteen, een fossiele hars afkomstig van naaldbomen: Barnsteen - Wikipedia.

   Verwijderen
 3. Kringen? Kleinste verbanden? In deze tijd spreekt men in dit verband ook wel over 'dots'... 'connecting the dots'. 'Connecting the dots', doe je bij bv. bij een terugblik op de dag. Bij 'connecting the dots', de terugblik, bestaat de wens om punten te verbinden tussen de werelden van leren, creatie en inzichten. Onzichtbare 'dots' zijn vaak de links naar grotere patronen van het universum, van het leven en van gegevens in het algemeen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Interessant Marika. Hier Steve Jobs over zijn connecting dots.

   Verwijderen
  2. In het Duits kent men 'gefallen' en 'gefallen lassen'. Bijvoorbeeld : 'Es oder etwas gefällt mir' = 'het of iets bevalt mij' en 'lasst du dir das gefallen?'= 'laat je je dat welgevallen?' ofwel 'laat je je dat aanleunen?' m.a.w. 'neem je dat?' In het Nederlands hebben we dus de equivalenten 'bevallen'en 'laten welgevallen', je ziet het zijn bijna elkaars tegenpolen maar net niet helemaal; in het eerste geval, bevallen, gaat het van harte, in het tweede geval, laten welgevallen, is er enige dwang nodig, b.v. onweerlegbaar bewijs, voordat de ander, al is het met tegenzin, overstag gaat en met een zuinig mondje instemt: 'nou vooruit dan maar'. Mijns inziens is er in het onderhavige aforisme dus geen sprake van 'bevallen, aanstaan', maar van 'laten welgevallen'. Verder geef ik je in overweging 'gerieben' wel degelijk met gewreven' te vertalen want er is geen sprake van 'slijpen' en het kaf wordt daardoor letterlijk door het barnsteen 'aangetrokken'; dat is door het wrijven positief elektrisch geworden (het kan zelfs vonken)!

   Verwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Sprüche in Prosa

2015

Spreuk 158 – Levende eenheid – 14 mei 2015

Spreuk 157 – Heuristiek – 12 mei 2015

Spreuk 156 – Illusoire inkapseling – 7 mei 2015

Spreuk 155 – Verstommen – 4 mei 2015

Spreuk 154 – Skelet en eeuwige rede – 2 mei 2015

Spreuk 153 – Geognosie en verbeeldingskracht - 30 april 2015

Spreuk 152 – Creatief omwerken – 28 april 2015

Spreuk 151 – Onderscheiden van rede en verstand – 25 april 2015

Spreuk 150 – Algemene oorzaken – 18 april 2015

Spreuk 149 – Eenvoud – 16 april 2015

Spreuk 148 – Ondeelbaar fenomeen – 15 april 2015

Spreuk 147 – Geschiedkundige methode – 13 april 2015

Spreuk 146 – Mechaniseren – 12 april 2015

Spreuk 145 – Tezamen gedacht – 11 april 2015

Spreuk 144 – Symptoom en kwaal – 9 april 2015

Spreuk 143 – Werking en oorzaak – 8 april 2015

Spreuk 142 – Nadelen bij vragen over oorzakelijkheid – 6 april 2015

Spreuk 141 – Causaliteitsdenken – 5 april 2015

Spreuk 140 - Nabijgelegen fenomenen en hardleersheid – 4 april 2015

Spreuk 139 – Fenomenen gewaarworden – 3 april 2015

Spreuk 138 – Mensheidsformaat of kleingeestigheid – 2 april 2015

Spreuk 137 – Oerfenomenen en angst – 31 maart 2015

Spreuk 136 – Karakteristieke oerfenomenen – 30 maart 2015

Spreuk 135 – Kernvraagstukken – 29 maart 2015

Spreuk 134 – Oorspronkelijke condities – 28 maart 2015

Spreuk 133 – Voortgang onderzoek – 23 maart 2015

Spreuk 132 – Elementaire ervaringen – 22 maart 2015

Spreuk 131 – Beroep doen op metafysica – 21 maart 2015

Spreuk 130 – Metafysica van de verschijnselen – 20 maart 2015

Spreuk 129 – Bestaan – 19 maart 2015

Spreuk 128 – Betrekkelijk en toch absoluut – 18 maart 2015

Spreuk 127 – De natuur en het bijzondere en het algemene – 17 maart 2015

Spreuk 126 – Ware symboliek – 16 maart 2015

Spreuk 125 – Bijzonder algemeen – 15 maart 2015

Spreuk 124 – Geldige algemeenheid – 14 maart 2015

Spreuk 123 – Trefzeker – 13 maart 2015

Spreuk 122 – Operationeel waarheidsgevoel – 12 maart 2015

Spreuk 121 – Waarde van fenomenen – 11 maart 215

Spreuk 120 – Experiment – 10 maart 2015

Spreuk 119 – Uitvindingen en ontdekkingen – 9 maart 2015

Spreuk 118 – Principe van de kleurschakering – 8 maart 2015

Spreuk 117 – Werkende beginselen – 25 februari 2015

Spreuk 116 – Deelverklaring – 24 februari 2015

Spreuk 115 – Van weten naar wetenschap – 23 februari 2015

Spreuk 114 – Groeiende twijfel – 22 februari 2015

Spreuk 113 – Waarachtig en leugenachtig – 21 februari 2015

Spreuk 112 – Wetenschappelijke zekerheid – 20 februari 2015

Spreuk 111 – Spinozisme versus machiavellisme – 19 februari 2015

Spreuk 110 – Enthousiast overdenken – 18 februari 2015

Spreuk 109 – Consequenties – 17 februari 2015

Spreuk 108 – Praktijk en mensenverstand – 16 februari 2015

Spreuk 107 – Filosofie en mensenverstand – 15 februari 2015

Spreuk 106 – Kritiek van het mensenverstand – 14 februari 2015

Spreuk 105 – Algemeen verstand – 13 februari 2015

Spreuk 104 – Genius – 12 februari 2015

Spreuk 103 – Markant – 11 februari 2015

Spreuk 102 – Onderscheid en verstand – 10 februari 2015

Spreuk 101 – Uit elkaar houden en invoegen – 9 februari 2015

Spreuk 100 – Poëzie van het genie – 8 februari 2015

Spreuk 99 – Uiterlijk en innerlijk – 7 februari 2015

Spreuk 98 – Gewoon bekijken en zuiver aanschouwen – 6 februari 2015

Spreuk 97 – Zuiver opvatten en recht doen – 5 februari 2015

Spreuk 96 – Vruchtbare beschouwingswijze – 4 februari 2015

Spreuk 95 – Geen mythologie en legenden in de wetenschap – 3 februari 2015

Spreuk 94 – Twee klippen – 2 februari 2015

Spreuk 93 – Niet op slot gooien – 1 februari 2015

Spreuk 92 – Analogie met goed gezelschap – 31 januari 2015

Spreuk 91 – Inductie – 30 januari 2015

Spreuk 90 – Voortschrijden – 29 januari 2015

Spreuk 89 – Axioma enthymeem – 28 januari 2015

Spreuk 88 – Ongeluk – 27 januari 2015

Spreuk 87 – Herleiden en relateren – 26 januari 2015

Spreuk 86 – Eenvoud – 25 januari 2015

Spreuk 85 – Strategie – 24 januari 2015

Spreuk 84 – Probleem onderkennen – 23 januari 2015

Spreuk 83 – Miniaturen – 22 januari 2015

Spreuk 82 – Leemten – 21 januari 2015

Spreuk 81 – Afstemmen – 20 januari 2015

Spreuk 80 – Zekere koers met open blik – 19 januari 2015

Spreuk 79 – Bekopen en losraken – 18 januari 2015

Spreuk 78 – Feedback – 17 januari 2015

Spreuk 77 – Diepgang – 16 januari 2015

Spreuk 76 – Gelijke bron – 15 januari 2015

Spreuk 75 – Speelruimte voor vergissingen – 14 januari 2015

Spreuk 74 – Onwillig mopperen – 13 januari 2015

Spreuk 73 – Direct benutten – 12 januari 2015

Spreuk 72 – Voortreffelijkheid – 11 januari 2015

Spreuk 71 – Ware wijsheid – 10 januari 2015

Spreuk 70 – Wakker ontwaken – 9 januari 2015

Spreuk 69 – Achterhalen – 8 januari 2015

Spreuk 68 – Bestendigen – 7 januari 2015

Spreuk 67 – Aanmatiging matigen – 6 januari 2015

Spreuk 66 – Geholpen worden of verward raken – 5 januari 2015

Spreuk 65 – Binnensluipen en afweren – 4 januari 2015

Spreuk 64 – Onjuiste voorstelling van zaken – 3 januari 2015

Spreuk 63 – Vasthouden of loslaten – 2 januari 2015

Spreuk 62 – Goede voornemens – 1 januari 2015

2014

Spreuk 61 – Geen idee – 31 december 2014

Spreuk 60 - Realiteitszin, aannamen en hersenschimmen – 30 december 2014

Spreuk 59 – Guitig opgestelde hypothesen – 29 december 2014

Spreuk 58 – Rijzende problemen – 28 december 2014

Spreuk 57 – Hypothesen als loopplanken – 27 december 2014

Spreuk 56 – Wirwar – 26 december 2014

Spreuk 55 - Vitterige waarnemers en grillige theoretici – 25 december 2014

Spreuk 54 – Abstraheren en concretiseren – 24 december 2014

Spreuk 53 – Nut van theorieën – 23 december 2014

Spreuk 52 – Nietszeggende gemiddelden – 22 december 2014

Spreuk 51 – Zuivere ervaring – 21 december 2014

Spreuk 50 – Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Spreuk 49 – Onverloochenbaar – 19 december 2014

Spreuk 48 – Eigenheid – 18 december 2014

Spreuk 47 – Januskop – 17 december 2014

Spreuk 46 – Dialectiek – 16 december 2014

Spreuk 45 – Terminologie in verhouding tot fenomenen – 15 december 2014

Spreuk 44 – In het oog vatten en doordenken – 14 december 2014

Spreuk 43 – Taalworstelingen – 13 december 2014

Spreuk 42 – Bemoeienis – 12 december 2014

Spreuk 41 – Zelfeducatie en ondersteuning – 11 december 2014

Spreuk 40 – Transparantie – 10 december 2014

Spreuk 39 – Maximes helder bezien – 9 december 2014

Spreuk 38 – Omstreden raken – 8 december 2014

Spreuk 37 – Zwart op wit – 7 december 2014

Spreuk 36 - Gehoorbereik – 6 december 2014

Spreuk 35 – Onbegrip 5 december 2014

Spreuk 34 – Vermeend weerleggen – 4 december 2014

Spreuk 33 – Gezindheden – 3 december 2014

Spreuk 32 – Leer van Newton – 2 december 2014

Spreuk 31 – Onenigheid en problemen – 1 december 2014

Spreuk 30 – Gekante meningen – 30 november 2014

Spreuk 29 – Probleemstelling en twistappels – 29 november 2014

Spreuk 28 – Stokken en stilstaan – 28 november 2014

Spreuk 27 – Verstaanbaarheid – 27 november 2014

Spreuk 26 – Inlevingsvermogen – 26 november 2014

Spreuk 25 – Glad ijs – 25 november 2014

Spreuk 24 – Vrije val en botsing – 24 november 2014

Spreuk 23 – Antropomorfisme inherent aan menselijke natuur – 23 november 2014

Spreuk 22 – Wie of wat spreekt zich uit? – 22 november 2014

Spreuk 21 – Gelijke onderkent gelijke – 21 november 2014

Spreuk 20 – Uitgangspunt bij menselijke waarheden – 20 november 2014

Spreuk 19 – Menselijke voorstellingswijze en menselijke waarheid – 19 november 2014

Spreuk 18 – Ja en nee uit de mond van de natuur – 18 november 2014

Spreuk 17 – Verstand en hulpmiddelen – 17 november 2014

Spreuk 16 – Vrije focus – 16 november 2014

Spreuk 15 – Het onbeschrijfbare beschrijven – 15 november 2014

Spreuk 14 – Berekening en experiment – 14 november 2014

Spreuk 13 – Mens en moderne fysica – 13 november 2014

Spreuk 12 – Tolk van het verstand – 12 november 2014

Spreuk 11 – Zintuiglijke ervaringen en geestelijke vermogens – 11 november 2014

Spreuk 10 – Perspectivische wetten – 10 november 2014

Spreuk 9 – Blikrichting en corresponderende hoek – 9 november 2014

Spreuk 8 – Verschilzicht en positieverandering – 8 november 2014

Spreuk 7 – Gezichtsvermogen – 7 november 2014

Spreuk 6 – Vergelijken – 6 november 2014

Spreuk 5 – Aan- en indachtigheid – 5 november 2014

Spreuk 4 – Bedrieglijk oordeel – 4 november 2014

Spreuk 3 – Betrouwbare zintuigen – 3 november 2014

Spreuk 2 – Menselijke wijsheid – 2 november 2014

Spreuk 1 - Kenverhoudingen - 1 november 2014

Inleiding en verantwoording van Rudolf Steiner – 1 november 2014

Introductie en verantwoording – 1 november 2014