maandag 5 januari 2015

Geholpen worden of verward raken

Johann Wolfgang von Goethe                                                             Spreuk 66
                                                                         Hoofdstuk 1: Het onderscheidenHet ware helpt vooruit; niets ontwikkelt zich uit de misvatting, zij  brengt ons slechts in de war.


Das Wahre fördert; aus dem Irrtum entwickelt sich nichts, er verwickelt uns nur.
Rudolf Steiner                                                                                  Commentaar
                                                                                   bij spreuk 63 tot en met 81In deze spreuken worden de redenen voor spreuknummer 60 tot en met 62 aangegeven.


In diesen Sprüchen werden die Gründe für Nr. 60-62 angegeben.Audiovisuele weergave spreuk 66
Muziek
Die erste Walpurgisnacht - Felix Mendelssohn

3 opmerkingen:

 1. Zaai in de voor

  Het ware helpt vooruit; niets ontwikkelt zich uit de misvatting*, zij brengt ons slechts in de war..
  Das Wahre fördert; aus dem Irrtum entwickelt sich nichts, er verwickelt uns nur. 66
  Ik lees: Activiteit – stilstand – activiteit, positief gebaar – geen boter en geen vis, neutraal – negatief gebaar.

  Het ware helpt vooruit?– "Het ware" op zichzelf gesteld – helpt niet vooruit
  Het ware fördert, bevorderd, hier steekt het woord voor-, van een voor trekken, de weg voor bereidend.
  In de voor wordt immers gezaaid, het ware vordert dit.
  Het moet wel door een mens gedaan worden! Het ware moedigt dit aan.
  De vergissing moedigt niet aan, die sluit in – ontwikkelt niets – en sluit uit – wikkelt ons in.

  Het ware moedigt aan; uit een vergissing ontwikkelt zich niets, hij wikkelt ons slechts in.

  *De juiste basis voor een goed huwelijk is een wederzijds misverstand. Oscar Wilde.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Misvatting & Mis-VAT-ting & Bevatten

  Mis is het doel niet geraakt, maar welk middel is gebruikt om te missen?
  'Domme geesten' en 'Snurkers' die slapen en beide laten hun geest niet spreken. Samenvattend on-verstand.

  Misvatting: misvatten, bevat het kernwoord VAT. Vat-je? Ik onderzoek wat doet een vat.
  Een volle ton bomt niet, sprak Cats en schreef het neder in 1632 als;
  Veel roemen meldt een dommen geest: een ijdel vat bomt allermeest.
  Den Brune uit Middelburg 1636; Wat kan doch sodanigen hoogen snurker bybrengen, nademael het van oudst soo geweest is, dat een wan-vat meest bomt, en de ydele kooren-ayr hoogst uitsteekt.

  Goethe woonde bij de Buren, die spraken de taal van Scheveningen - aldus Godfried Bomans.
  Leere Fässer machen das meiste Geräusch.
  Volle Fässer klingen nicht, leere desto mehr. Leere Tonnen machen grosse Schall.


  Irrtum entwickelt & Irrtum verwickelt.
  Ik onderzoek de polariteit van ont- en ver-wikkelen in drie varianten.
  Al spoedig blijk dat; zij brengt ons slechts in de wardit woordelijk waar is, juist is.
  Wat raakt in de war?
  De levensnoodzakelijke dynamiek van Systole en Diastole niets ontwikkelt zich uit de misvatting staat bij spreuk 66Tragisch. In de war?

  Over metamorfosen haar betekenis: Systole en Diastole van de Wereldgeest, uit het eerste volgt het specificeren uit het tweede het voortgaan in het oneindige.
  Tagebuch 17-05-1808 Goethe

  Goethe sprak er met Eckermann zeer veel over het stijgen en dalen van de Barometerstanden, welke hij de Water-Ja-aankondiging en de Water- Nee-aanduiding noemde.
  Hij sprak over het In- en Uitademen van de aarde naar eeuwige wetten
  …22-03-1824.

  De grootste moeilijkheid bij psychologische reflecties is, dat men bij herhaling het innerlijk en het uiterlijk parallel of veel meer nog vervlochten dient te beschouwen.
  Het is een voortdurend Systole en Diastole, inademen en uitademen van het levende wezen


  Hij - Goethe - had gelijk de aarde ademt in – ochtend. Uit – avond/luchtdruk maxima in de morgen en avond, in dag en nacht ritme en in een jaarritme.
  Es muß uns doch etwas ganz Besonderes bedeuten, wenn Goethe z. B. 13. Mai 1780 in sein Tagebuch schreibt: «Es offenbaren sich mir neue Geheimnisse.
  Hij vervaardigde er rap een gedicht op; die Pendelschläge die Zeit

  Denn das Oben und das Unten
  Ward zum ersten Mal geschaut,
  Unter freiem Himmelsrunde
  Tief der Erde Schoß erbaut.
  Ach, da trennte sich für immer,
  War doch der Befehl geschehen!
  Feuerwasser in den Himmel,
  Wellenwasser in die Seen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ein verjüngender Zaubertrank, nicht bloß eine Theorie, muß die Geisteswissenschaft werden.
  Das ist auch ein umgestaltender Impuls.*

  Het proces 'Systole & Diastole' speelt een hoofdrol in de geneeskunst vanuit een antroposofisch perspectief.
  Hieronder een boek waarin enkele voordrachten over het thema staan.
  De voordrachten waren bestemd voor leden van de antroposofische vereniging en voor een medisch vakpubliek, die voor deze voordrachten waren uitgenodigd of voorgedragen.

  Titel: GesamtAusgabe 314.
  Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft Zur Therapie und Hygiene
  Dit betekent dat er noodzakelijke voorkennis vereist is om de inhoud op waarde te kunnen schatten.
  Bij een Koreaanse of Arabische krant zou ik, behalve de plaatjes, lettertype en opmaak, zou ik er al snel het bijltje bij neerleggen.
  Hoewel ik een dergelijke krant direct zou gebruiken als middel om in contact te komen met de bevolking, want door een misverstand laat ik mij niet snel in de war brengen.

  Een korte weergave: Systole & Symbiose staan hier in het licht van afbouw- en opbouwprocessen en de relatie met de drie samenhangende domeinen; Denken/Zenuw-zintuigstelsel, Voelen/ Rhytme-systeem en Willen/Stofwisseling-ledematensysteem en de onderlinge wisselwerkingen, van de benoemde domeinen in hun gezonde evenwicht.
  Het ontbreekt aan medische adviezen die vind u bij uw eigenarts.

  Goethes Metamorphose der Pflanzen.
  Dit is ook zonder de opmerkingen van Rudolf Steiner een meer toegankelijkere inhoud, dat scheelt al gauw meer dan 15 pagina’s afgezien van alle door Rudolf toegevoegde noten.
  Neem in plaats daarvan een eenvoudig potlood en blanco papier, laat gummen achterwege, en maak met de losse hand uw tekeningen op 'eigen-wijze'.
  Ontdek wat een zaadje een graspluim, een blad U te vertellen heeft.

  Bronnen in Dornach menen zelfs dat Rudolf Steiner bij het samenstellen geïnspireerd werd door de niet meer op aarde vertoefende Goethe- Ik schreef dit als noot in mijn boekje: metamorfose – der Bau –Kemper.

  Kijk het boekje begint zo: Een ieder, die de groei van de planten enigermate aanschouwt, zal gemakkelijk bemerken, dat bepaalde uiterlijke delen van diezelfde plant veelvuldig 'verwandeln', in een andere vorm overgaan, en in de gestalte van het naastgelegen deel soms geheel, dan eens meer of minder overgaan.
  Het staat er verder niet bij, maar dit is een eerste tekenles voor je eigen metamorfose, je wordt er bloemiger, van uiteindelijk.
  Voor je er erg in hebt maak je net als Goethe 2700 tekeningen, maar die was op gezag van zijn vader als jong kind al begonnen "Zeichnen müsse jedermann lernen, behauptete mein Vater
  Zelf uitte Goethe zich zeer bescheiden over zijn tekenkunsten hij was natuurlijk regelmatig omringd door 'echte' ambachtelijke kunstenaars die tegenwoordig in mijn optiek fotografen zouden zijn.

  *GA 275/129 Kunst im Lichte der Mysterienweisheit.

  Wolfgang Hecht: Goethe als Zeichner. Mit 202 Goethezeichnungen. Hg. im Auftrage der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar. München: C. H. Beck 1982.

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Sprüche in Prosa

2015

Spreuk 158 – Levende eenheid – 14 mei 2015

Spreuk 157 – Heuristiek – 12 mei 2015

Spreuk 156 – Illusoire inkapseling – 7 mei 2015

Spreuk 155 – Verstommen – 4 mei 2015

Spreuk 154 – Skelet en eeuwige rede – 2 mei 2015

Spreuk 153 – Geognosie en verbeeldingskracht - 30 april 2015

Spreuk 152 – Creatief omwerken – 28 april 2015

Spreuk 151 – Onderscheiden van rede en verstand – 25 april 2015

Spreuk 150 – Algemene oorzaken – 18 april 2015

Spreuk 149 – Eenvoud – 16 april 2015

Spreuk 148 – Ondeelbaar fenomeen – 15 april 2015

Spreuk 147 – Geschiedkundige methode – 13 april 2015

Spreuk 146 – Mechaniseren – 12 april 2015

Spreuk 145 – Tezamen gedacht – 11 april 2015

Spreuk 144 – Symptoom en kwaal – 9 april 2015

Spreuk 143 – Werking en oorzaak – 8 april 2015

Spreuk 142 – Nadelen bij vragen over oorzakelijkheid – 6 april 2015

Spreuk 141 – Causaliteitsdenken – 5 april 2015

Spreuk 140 - Nabijgelegen fenomenen en hardleersheid – 4 april 2015

Spreuk 139 – Fenomenen gewaarworden – 3 april 2015

Spreuk 138 – Mensheidsformaat of kleingeestigheid – 2 april 2015

Spreuk 137 – Oerfenomenen en angst – 31 maart 2015

Spreuk 136 – Karakteristieke oerfenomenen – 30 maart 2015

Spreuk 135 – Kernvraagstukken – 29 maart 2015

Spreuk 134 – Oorspronkelijke condities – 28 maart 2015

Spreuk 133 – Voortgang onderzoek – 23 maart 2015

Spreuk 132 – Elementaire ervaringen – 22 maart 2015

Spreuk 131 – Beroep doen op metafysica – 21 maart 2015

Spreuk 130 – Metafysica van de verschijnselen – 20 maart 2015

Spreuk 129 – Bestaan – 19 maart 2015

Spreuk 128 – Betrekkelijk en toch absoluut – 18 maart 2015

Spreuk 127 – De natuur en het bijzondere en het algemene – 17 maart 2015

Spreuk 126 – Ware symboliek – 16 maart 2015

Spreuk 125 – Bijzonder algemeen – 15 maart 2015

Spreuk 124 – Geldige algemeenheid – 14 maart 2015

Spreuk 123 – Trefzeker – 13 maart 2015

Spreuk 122 – Operationeel waarheidsgevoel – 12 maart 2015

Spreuk 121 – Waarde van fenomenen – 11 maart 215

Spreuk 120 – Experiment – 10 maart 2015

Spreuk 119 – Uitvindingen en ontdekkingen – 9 maart 2015

Spreuk 118 – Principe van de kleurschakering – 8 maart 2015

Spreuk 117 – Werkende beginselen – 25 februari 2015

Spreuk 116 – Deelverklaring – 24 februari 2015

Spreuk 115 – Van weten naar wetenschap – 23 februari 2015

Spreuk 114 – Groeiende twijfel – 22 februari 2015

Spreuk 113 – Waarachtig en leugenachtig – 21 februari 2015

Spreuk 112 – Wetenschappelijke zekerheid – 20 februari 2015

Spreuk 111 – Spinozisme versus machiavellisme – 19 februari 2015

Spreuk 110 – Enthousiast overdenken – 18 februari 2015

Spreuk 109 – Consequenties – 17 februari 2015

Spreuk 108 – Praktijk en mensenverstand – 16 februari 2015

Spreuk 107 – Filosofie en mensenverstand – 15 februari 2015

Spreuk 106 – Kritiek van het mensenverstand – 14 februari 2015

Spreuk 105 – Algemeen verstand – 13 februari 2015

Spreuk 104 – Genius – 12 februari 2015

Spreuk 103 – Markant – 11 februari 2015

Spreuk 102 – Onderscheid en verstand – 10 februari 2015

Spreuk 101 – Uit elkaar houden en invoegen – 9 februari 2015

Spreuk 100 – Poëzie van het genie – 8 februari 2015

Spreuk 99 – Uiterlijk en innerlijk – 7 februari 2015

Spreuk 98 – Gewoon bekijken en zuiver aanschouwen – 6 februari 2015

Spreuk 97 – Zuiver opvatten en recht doen – 5 februari 2015

Spreuk 96 – Vruchtbare beschouwingswijze – 4 februari 2015

Spreuk 95 – Geen mythologie en legenden in de wetenschap – 3 februari 2015

Spreuk 94 – Twee klippen – 2 februari 2015

Spreuk 93 – Niet op slot gooien – 1 februari 2015

Spreuk 92 – Analogie met goed gezelschap – 31 januari 2015

Spreuk 91 – Inductie – 30 januari 2015

Spreuk 90 – Voortschrijden – 29 januari 2015

Spreuk 89 – Axioma enthymeem – 28 januari 2015

Spreuk 88 – Ongeluk – 27 januari 2015

Spreuk 87 – Herleiden en relateren – 26 januari 2015

Spreuk 86 – Eenvoud – 25 januari 2015

Spreuk 85 – Strategie – 24 januari 2015

Spreuk 84 – Probleem onderkennen – 23 januari 2015

Spreuk 83 – Miniaturen – 22 januari 2015

Spreuk 82 – Leemten – 21 januari 2015

Spreuk 81 – Afstemmen – 20 januari 2015

Spreuk 80 – Zekere koers met open blik – 19 januari 2015

Spreuk 79 – Bekopen en losraken – 18 januari 2015

Spreuk 78 – Feedback – 17 januari 2015

Spreuk 77 – Diepgang – 16 januari 2015

Spreuk 76 – Gelijke bron – 15 januari 2015

Spreuk 75 – Speelruimte voor vergissingen – 14 januari 2015

Spreuk 74 – Onwillig mopperen – 13 januari 2015

Spreuk 73 – Direct benutten – 12 januari 2015

Spreuk 72 – Voortreffelijkheid – 11 januari 2015

Spreuk 71 – Ware wijsheid – 10 januari 2015

Spreuk 70 – Wakker ontwaken – 9 januari 2015

Spreuk 69 – Achterhalen – 8 januari 2015

Spreuk 68 – Bestendigen – 7 januari 2015

Spreuk 67 – Aanmatiging matigen – 6 januari 2015

Spreuk 66 – Geholpen worden of verward raken – 5 januari 2015

Spreuk 65 – Binnensluipen en afweren – 4 januari 2015

Spreuk 64 – Onjuiste voorstelling van zaken – 3 januari 2015

Spreuk 63 – Vasthouden of loslaten – 2 januari 2015

Spreuk 62 – Goede voornemens – 1 januari 2015

2014

Spreuk 61 – Geen idee – 31 december 2014

Spreuk 60 - Realiteitszin, aannamen en hersenschimmen – 30 december 2014

Spreuk 59 – Guitig opgestelde hypothesen – 29 december 2014

Spreuk 58 – Rijzende problemen – 28 december 2014

Spreuk 57 – Hypothesen als loopplanken – 27 december 2014

Spreuk 56 – Wirwar – 26 december 2014

Spreuk 55 - Vitterige waarnemers en grillige theoretici – 25 december 2014

Spreuk 54 – Abstraheren en concretiseren – 24 december 2014

Spreuk 53 – Nut van theorieën – 23 december 2014

Spreuk 52 – Nietszeggende gemiddelden – 22 december 2014

Spreuk 51 – Zuivere ervaring – 21 december 2014

Spreuk 50 – Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Spreuk 49 – Onverloochenbaar – 19 december 2014

Spreuk 48 – Eigenheid – 18 december 2014

Spreuk 47 – Januskop – 17 december 2014

Spreuk 46 – Dialectiek – 16 december 2014

Spreuk 45 – Terminologie in verhouding tot fenomenen – 15 december 2014

Spreuk 44 – In het oog vatten en doordenken – 14 december 2014

Spreuk 43 – Taalworstelingen – 13 december 2014

Spreuk 42 – Bemoeienis – 12 december 2014

Spreuk 41 – Zelfeducatie en ondersteuning – 11 december 2014

Spreuk 40 – Transparantie – 10 december 2014

Spreuk 39 – Maximes helder bezien – 9 december 2014

Spreuk 38 – Omstreden raken – 8 december 2014

Spreuk 37 – Zwart op wit – 7 december 2014

Spreuk 36 - Gehoorbereik – 6 december 2014

Spreuk 35 – Onbegrip 5 december 2014

Spreuk 34 – Vermeend weerleggen – 4 december 2014

Spreuk 33 – Gezindheden – 3 december 2014

Spreuk 32 – Leer van Newton – 2 december 2014

Spreuk 31 – Onenigheid en problemen – 1 december 2014

Spreuk 30 – Gekante meningen – 30 november 2014

Spreuk 29 – Probleemstelling en twistappels – 29 november 2014

Spreuk 28 – Stokken en stilstaan – 28 november 2014

Spreuk 27 – Verstaanbaarheid – 27 november 2014

Spreuk 26 – Inlevingsvermogen – 26 november 2014

Spreuk 25 – Glad ijs – 25 november 2014

Spreuk 24 – Vrije val en botsing – 24 november 2014

Spreuk 23 – Antropomorfisme inherent aan menselijke natuur – 23 november 2014

Spreuk 22 – Wie of wat spreekt zich uit? – 22 november 2014

Spreuk 21 – Gelijke onderkent gelijke – 21 november 2014

Spreuk 20 – Uitgangspunt bij menselijke waarheden – 20 november 2014

Spreuk 19 – Menselijke voorstellingswijze en menselijke waarheid – 19 november 2014

Spreuk 18 – Ja en nee uit de mond van de natuur – 18 november 2014

Spreuk 17 – Verstand en hulpmiddelen – 17 november 2014

Spreuk 16 – Vrije focus – 16 november 2014

Spreuk 15 – Het onbeschrijfbare beschrijven – 15 november 2014

Spreuk 14 – Berekening en experiment – 14 november 2014

Spreuk 13 – Mens en moderne fysica – 13 november 2014

Spreuk 12 – Tolk van het verstand – 12 november 2014

Spreuk 11 – Zintuiglijke ervaringen en geestelijke vermogens – 11 november 2014

Spreuk 10 – Perspectivische wetten – 10 november 2014

Spreuk 9 – Blikrichting en corresponderende hoek – 9 november 2014

Spreuk 8 – Verschilzicht en positieverandering – 8 november 2014

Spreuk 7 – Gezichtsvermogen – 7 november 2014

Spreuk 6 – Vergelijken – 6 november 2014

Spreuk 5 – Aan- en indachtigheid – 5 november 2014

Spreuk 4 – Bedrieglijk oordeel – 4 november 2014

Spreuk 3 – Betrouwbare zintuigen – 3 november 2014

Spreuk 2 – Menselijke wijsheid – 2 november 2014

Spreuk 1 - Kenverhoudingen - 1 november 2014

Inleiding en verantwoording van Rudolf Steiner – 1 november 2014

Introductie en verantwoording – 1 november 2014