woensdag 7 januari 2015

Bestendigen

Johann Wolfgang von Goethe                                                              Spreuk 68
                                                                          Hoofdstuk 1: Het onderscheidenVoor het vasthouden aan de waarheid is er een hoger orgaan nodig dan voor de verdediging van een misvatting.


Zum Ergreifen der Wahrheit braucht es eines höheren Organs als zur Verteidigung des Irrtums.Rudolf Steiner                                                                             Commententaar
                                                                                   bij spreuk 63 tot en met 81In deze spreuken worden de redenen voor spreuknummer 60 tot en met 62 aangegeven.


In diesen Sprüchen werden die Gründe für Nr. 60-62 angegeben.


Audiovisuele weergave spreuk 68
Muziek
Suite poética (Goethe-Lieder) - Lucio Bruno-Videla

3 opmerkingen:

 1. De KantlijnVersie
  Zum Ergreifen der Wahrheit braucht es eines höheren Organs als zur Verteidigung des Irrtums.
  Om innerlijk door de waarheid geraakt te worden is een hoger orgaan nodig, dan voor de verdediging van onjuist denken en handelen. Of denken en handelen samengevat in oordelen.

  TOELICHTING
  'Ergreifen' heeft de betekenis van vatten, pakken b.v. iemand pakken of een machtige golf op zee pakte een boot met vluchtelingen.
  Maar hier passen we de overdrachtelijke betekenis toe im Innersten anrühren, dus ergreiffen in de zinbetekenis geroerd of roerend dat ergreift, erfüllt mich.Deze tragische filmbeelden bewegen mij tot in mijn innerlijk. Door dit lied ben ik geroerd.

  Waarheid – Vergissing - Verdediging –klinkt naar? Rechtspraak!

  De klassieke definitie van rechtspraak: jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientiaRechtsgeleerdheid is de kennis van de goddelijke en menselijke zaken, de wetenschap van het te rechtvaardige en onrechtvaardige.

  Op 10 Mei 1772 begaf Johann Wolfgang zich op wens en advies van zijn vader op weg naar Wetzlar en werd als hospitant werkzaam bij het 'Reichskammergerichtes' het hoogste rechtsorgaan van het 'Deutsche Reich' opgericht door de regering van Kaiser Maximilians I.
  Vader Dr. juris utriusque Johann Kaspar Goethe (1710-1782)hospitant en advocaat, zo vader zo zoon zal Pa hebben gemeend, bovendien woonde daar nog wat familie die de 23 jarige blaag niet weerhielden van de 'Bildungs' avonturen.

  Zo gaat het toch met alles, schreef Goethe al in 1770, als met het Merseburger Bier, hij schudde het bierglas en sprak, es sei "bitter wie der Tod am Galgen gewesen" weiß Holger Leidel, die de bierstad met ooit 400 brouwerijen weer wil doen herleven.
  Doch dann sei der Geheimrat wohl so richtig auf den Geschmack gekommen, denn als Student schrieb er schließlich an eine Bekannte: "Die Jurisprudenz fängt an mir sehr zugefallen. So ist´s doch mit allem wie mit dem Merseburger Biere. Das erste Mal schauert man, und hat man es eine Woche getrunken, so kann man nicht mehr lassen".

  Maar Johan Wolfgang Goethe vatte zijn tijd daar anders op. Samengevat;
  Wie herrlich ist dem die Welt, dessen Sinne bis ins Herz reichen.

  Het werk karakteriseerde hij zo: Man begreift oft nicht, wie sich nur Männer finden konnten zu diesem undankbaren und traurigen Geschäft.

  Goethe amuseerde zich kostelijk in het buitenleven rond Wetzlar in de Duitse deelstaat Hessen, ten noorden van het Rijn-Main-gebied.
  Da kommen dann die Mädchen aus der Stadt und holen Wasser - bij een marmeren bron - das harmloseste Geschäft und das nötigste, das ehemals die Töchter der Könige selbst verrichteten… am Brunnen Bekanntschaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Quellen wohltätige Geister schweben.
  Het liep uit op schrijven, dichten, verliefd zijn en weer verliezen, wat goe d was voor de literatuur zoals o.a. de Roman Die Leiden des jungen Werthers.

  Hieronder alle geuren en kleuren van die periode.
  http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2013/9382/pdf/GU_20_1987_2_S55_65.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
 2. 1/2
  Dat de mens niet blijvend hoeft stil te staan bij een vergissing, maar in staat is een vergissing te overwinnen en deze tot in de waarheid kan omzetten, dat is het maatgevende!
  Dit is waar het op aankomt. Rudolf Steiner.

  Geciteerd*uit voordrachten voor de leden van de antroposofische vereniging dat betekent dat dit materiaal beschikbaar is, doch voor reflectief of kritisch lezen en verwerken voorkennis van algemene gebruikte begrippen wordt verondersteld.

  Korte samenvatting oorspronkelijke tekst hieronder ↓*: de vergissing, dwaling in de ons omringende wereld laat zich in existentiële zin niet rechtvaardigen.
  De waarheid heeft in de ons omringende wereld een rechtvaardig bestaan.
  Als uitdrukking daarvan dienen wij niets anders aan te nemen als de existentie van een uiterlijk fysieke wereld.

  Matthijs. Dit is geen nieuw standpunt, ondanks de vernieuwde zegswijze. Bijvoorbeeld.
  Immers In het oerbegin was het scheppende Woord en het Woord was bij God…Het Woord was het leven en het leven het licht der mensen.
  En het licht scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen.
  In scheppingsverhalen uit andere culturen zijn beelden te vinden b.v. Koran; Toen wilde Allaahu Ta`ala dat er schepselen moesten komen die Hem zouden kennen en Hem zouden dienen. ..

  Vervolg: Indien het zintuigelijke zich als bovenzinnelijk beeld in de Waarheid spiegelt, dan volgt daaruit dat als het zintuiglijke zich als vergissing spiegelt.
  Omdat er andere gronden voor zijn, dan die, welke in het rijk van het zintuigelijke zelf liggen.

  Waarop richten wij ons dus indien wij er op toezien dat de vergissing aanwezig is?
  Wij richten de blik op een wereld die zich juist niet binnen de zintuiglijke wereld, de uiterlijke fysieke wereld zich uitleeft!
  De vergissing heeft zijn oorsprong uit een boven zintuiglijke wereld, die oorsprong stamt uit een boven zintuiglijke wereld.
  Punt uit voorlopig. Rudolf Steiner, de oorspronkelijke voordracht loopt verder door.

  Mijn optie is de 'Irrtum' – vergissing, dwaling - te belichten in de betekenis van; 1 (unabsichtliche) gedankliche Abweichung vom Rechten.
  Niet in de vierde rangschikking die de taalkundigen – filologen – van het Goethe Wörterbuch aangeven als Misverstand en van 'Mißverständnis' in brieflichen Anweisungen öfter in verbalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. 2/2
  Oorspronkelijk tekstdeel.
  Daß der Mensch nicht beim Irrtum zu bleiben nötig hat, sondern den Irrtum zu überwinden und in die Wahrheit überzuführen in der Lage ist, das ist das Maßgebende!
  Das ist es, worauf es ankommt.

  Dadurch zeigt der Mensch, daß es in der Tatsache der Wahrheit ebenwohl ein Spiegelbild der äußeren Wirklichkeit gibt; aber in der Umwandlung des Irrtums in die Wahrheit zeigt sich, daß der Irrtum als solcher nicht ein Spiegelbild der äußeren Wirklichkeit ist.
  Das heißt mit andern Worten, daß der Irrtum, wenn er da ist, keine Existenzberechtigung in der Welt hat, die uns zunächst umgibt.
  Die Wahrheit hat ihre Existenzberechtigung in der Welt, die uns zunächst umgibt, und zur Annahme der Wahrheit brauchen wir nichts anzunehmen als die Existenz einer äußeren physischen Welt.
  Zur Annahme eines Irrtums genügt nichts, was sich spiegeln kann von der äußeren Welt, sondern da muß etwas da sein, was nicht zur äußeren Welt gehört, etwas, was keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der äußeren Welt hat.
  Wenn sich das Sinnliche als übersinnliches Bild in der Wahrheit spiegelt, dann muß sich, wenn sich das Sinnliche als Irrtum spiegelt, ein anderer Grund als der, welcher im Sinnlichen selber liegt, für den Irrtum ergeben.
  Worauf blicken wir also, indem wir darauf sehen, daß der Irrtum da ist?
  Wir blicken auf eine Welt, die eben nicht innerhalb der Sinneswelt, der äußeren physischen Tatsachenwelt sich erschöpft!
  Der Irrtum kann nur urständen in einer übersinnlichen Welt, kann nur aus einer übersinnlichen Welt kommen.
  Das ist zunächst ein Schluß.
  Rudolf Steiner in Berlin, 13. Dezember 1911 uit Anthroposophie Psychosophie Pneumatosophie.

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Sprüche in Prosa

2015

Spreuk 158 – Levende eenheid – 14 mei 2015

Spreuk 157 – Heuristiek – 12 mei 2015

Spreuk 156 – Illusoire inkapseling – 7 mei 2015

Spreuk 155 – Verstommen – 4 mei 2015

Spreuk 154 – Skelet en eeuwige rede – 2 mei 2015

Spreuk 153 – Geognosie en verbeeldingskracht - 30 april 2015

Spreuk 152 – Creatief omwerken – 28 april 2015

Spreuk 151 – Onderscheiden van rede en verstand – 25 april 2015

Spreuk 150 – Algemene oorzaken – 18 april 2015

Spreuk 149 – Eenvoud – 16 april 2015

Spreuk 148 – Ondeelbaar fenomeen – 15 april 2015

Spreuk 147 – Geschiedkundige methode – 13 april 2015

Spreuk 146 – Mechaniseren – 12 april 2015

Spreuk 145 – Tezamen gedacht – 11 april 2015

Spreuk 144 – Symptoom en kwaal – 9 april 2015

Spreuk 143 – Werking en oorzaak – 8 april 2015

Spreuk 142 – Nadelen bij vragen over oorzakelijkheid – 6 april 2015

Spreuk 141 – Causaliteitsdenken – 5 april 2015

Spreuk 140 - Nabijgelegen fenomenen en hardleersheid – 4 april 2015

Spreuk 139 – Fenomenen gewaarworden – 3 april 2015

Spreuk 138 – Mensheidsformaat of kleingeestigheid – 2 april 2015

Spreuk 137 – Oerfenomenen en angst – 31 maart 2015

Spreuk 136 – Karakteristieke oerfenomenen – 30 maart 2015

Spreuk 135 – Kernvraagstukken – 29 maart 2015

Spreuk 134 – Oorspronkelijke condities – 28 maart 2015

Spreuk 133 – Voortgang onderzoek – 23 maart 2015

Spreuk 132 – Elementaire ervaringen – 22 maart 2015

Spreuk 131 – Beroep doen op metafysica – 21 maart 2015

Spreuk 130 – Metafysica van de verschijnselen – 20 maart 2015

Spreuk 129 – Bestaan – 19 maart 2015

Spreuk 128 – Betrekkelijk en toch absoluut – 18 maart 2015

Spreuk 127 – De natuur en het bijzondere en het algemene – 17 maart 2015

Spreuk 126 – Ware symboliek – 16 maart 2015

Spreuk 125 – Bijzonder algemeen – 15 maart 2015

Spreuk 124 – Geldige algemeenheid – 14 maart 2015

Spreuk 123 – Trefzeker – 13 maart 2015

Spreuk 122 – Operationeel waarheidsgevoel – 12 maart 2015

Spreuk 121 – Waarde van fenomenen – 11 maart 215

Spreuk 120 – Experiment – 10 maart 2015

Spreuk 119 – Uitvindingen en ontdekkingen – 9 maart 2015

Spreuk 118 – Principe van de kleurschakering – 8 maart 2015

Spreuk 117 – Werkende beginselen – 25 februari 2015

Spreuk 116 – Deelverklaring – 24 februari 2015

Spreuk 115 – Van weten naar wetenschap – 23 februari 2015

Spreuk 114 – Groeiende twijfel – 22 februari 2015

Spreuk 113 – Waarachtig en leugenachtig – 21 februari 2015

Spreuk 112 – Wetenschappelijke zekerheid – 20 februari 2015

Spreuk 111 – Spinozisme versus machiavellisme – 19 februari 2015

Spreuk 110 – Enthousiast overdenken – 18 februari 2015

Spreuk 109 – Consequenties – 17 februari 2015

Spreuk 108 – Praktijk en mensenverstand – 16 februari 2015

Spreuk 107 – Filosofie en mensenverstand – 15 februari 2015

Spreuk 106 – Kritiek van het mensenverstand – 14 februari 2015

Spreuk 105 – Algemeen verstand – 13 februari 2015

Spreuk 104 – Genius – 12 februari 2015

Spreuk 103 – Markant – 11 februari 2015

Spreuk 102 – Onderscheid en verstand – 10 februari 2015

Spreuk 101 – Uit elkaar houden en invoegen – 9 februari 2015

Spreuk 100 – Poëzie van het genie – 8 februari 2015

Spreuk 99 – Uiterlijk en innerlijk – 7 februari 2015

Spreuk 98 – Gewoon bekijken en zuiver aanschouwen – 6 februari 2015

Spreuk 97 – Zuiver opvatten en recht doen – 5 februari 2015

Spreuk 96 – Vruchtbare beschouwingswijze – 4 februari 2015

Spreuk 95 – Geen mythologie en legenden in de wetenschap – 3 februari 2015

Spreuk 94 – Twee klippen – 2 februari 2015

Spreuk 93 – Niet op slot gooien – 1 februari 2015

Spreuk 92 – Analogie met goed gezelschap – 31 januari 2015

Spreuk 91 – Inductie – 30 januari 2015

Spreuk 90 – Voortschrijden – 29 januari 2015

Spreuk 89 – Axioma enthymeem – 28 januari 2015

Spreuk 88 – Ongeluk – 27 januari 2015

Spreuk 87 – Herleiden en relateren – 26 januari 2015

Spreuk 86 – Eenvoud – 25 januari 2015

Spreuk 85 – Strategie – 24 januari 2015

Spreuk 84 – Probleem onderkennen – 23 januari 2015

Spreuk 83 – Miniaturen – 22 januari 2015

Spreuk 82 – Leemten – 21 januari 2015

Spreuk 81 – Afstemmen – 20 januari 2015

Spreuk 80 – Zekere koers met open blik – 19 januari 2015

Spreuk 79 – Bekopen en losraken – 18 januari 2015

Spreuk 78 – Feedback – 17 januari 2015

Spreuk 77 – Diepgang – 16 januari 2015

Spreuk 76 – Gelijke bron – 15 januari 2015

Spreuk 75 – Speelruimte voor vergissingen – 14 januari 2015

Spreuk 74 – Onwillig mopperen – 13 januari 2015

Spreuk 73 – Direct benutten – 12 januari 2015

Spreuk 72 – Voortreffelijkheid – 11 januari 2015

Spreuk 71 – Ware wijsheid – 10 januari 2015

Spreuk 70 – Wakker ontwaken – 9 januari 2015

Spreuk 69 – Achterhalen – 8 januari 2015

Spreuk 68 – Bestendigen – 7 januari 2015

Spreuk 67 – Aanmatiging matigen – 6 januari 2015

Spreuk 66 – Geholpen worden of verward raken – 5 januari 2015

Spreuk 65 – Binnensluipen en afweren – 4 januari 2015

Spreuk 64 – Onjuiste voorstelling van zaken – 3 januari 2015

Spreuk 63 – Vasthouden of loslaten – 2 januari 2015

Spreuk 62 – Goede voornemens – 1 januari 2015

2014

Spreuk 61 – Geen idee – 31 december 2014

Spreuk 60 - Realiteitszin, aannamen en hersenschimmen – 30 december 2014

Spreuk 59 – Guitig opgestelde hypothesen – 29 december 2014

Spreuk 58 – Rijzende problemen – 28 december 2014

Spreuk 57 – Hypothesen als loopplanken – 27 december 2014

Spreuk 56 – Wirwar – 26 december 2014

Spreuk 55 - Vitterige waarnemers en grillige theoretici – 25 december 2014

Spreuk 54 – Abstraheren en concretiseren – 24 december 2014

Spreuk 53 – Nut van theorieën – 23 december 2014

Spreuk 52 – Nietszeggende gemiddelden – 22 december 2014

Spreuk 51 – Zuivere ervaring – 21 december 2014

Spreuk 50 – Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Spreuk 49 – Onverloochenbaar – 19 december 2014

Spreuk 48 – Eigenheid – 18 december 2014

Spreuk 47 – Januskop – 17 december 2014

Spreuk 46 – Dialectiek – 16 december 2014

Spreuk 45 – Terminologie in verhouding tot fenomenen – 15 december 2014

Spreuk 44 – In het oog vatten en doordenken – 14 december 2014

Spreuk 43 – Taalworstelingen – 13 december 2014

Spreuk 42 – Bemoeienis – 12 december 2014

Spreuk 41 – Zelfeducatie en ondersteuning – 11 december 2014

Spreuk 40 – Transparantie – 10 december 2014

Spreuk 39 – Maximes helder bezien – 9 december 2014

Spreuk 38 – Omstreden raken – 8 december 2014

Spreuk 37 – Zwart op wit – 7 december 2014

Spreuk 36 - Gehoorbereik – 6 december 2014

Spreuk 35 – Onbegrip 5 december 2014

Spreuk 34 – Vermeend weerleggen – 4 december 2014

Spreuk 33 – Gezindheden – 3 december 2014

Spreuk 32 – Leer van Newton – 2 december 2014

Spreuk 31 – Onenigheid en problemen – 1 december 2014

Spreuk 30 – Gekante meningen – 30 november 2014

Spreuk 29 – Probleemstelling en twistappels – 29 november 2014

Spreuk 28 – Stokken en stilstaan – 28 november 2014

Spreuk 27 – Verstaanbaarheid – 27 november 2014

Spreuk 26 – Inlevingsvermogen – 26 november 2014

Spreuk 25 – Glad ijs – 25 november 2014

Spreuk 24 – Vrije val en botsing – 24 november 2014

Spreuk 23 – Antropomorfisme inherent aan menselijke natuur – 23 november 2014

Spreuk 22 – Wie of wat spreekt zich uit? – 22 november 2014

Spreuk 21 – Gelijke onderkent gelijke – 21 november 2014

Spreuk 20 – Uitgangspunt bij menselijke waarheden – 20 november 2014

Spreuk 19 – Menselijke voorstellingswijze en menselijke waarheid – 19 november 2014

Spreuk 18 – Ja en nee uit de mond van de natuur – 18 november 2014

Spreuk 17 – Verstand en hulpmiddelen – 17 november 2014

Spreuk 16 – Vrije focus – 16 november 2014

Spreuk 15 – Het onbeschrijfbare beschrijven – 15 november 2014

Spreuk 14 – Berekening en experiment – 14 november 2014

Spreuk 13 – Mens en moderne fysica – 13 november 2014

Spreuk 12 – Tolk van het verstand – 12 november 2014

Spreuk 11 – Zintuiglijke ervaringen en geestelijke vermogens – 11 november 2014

Spreuk 10 – Perspectivische wetten – 10 november 2014

Spreuk 9 – Blikrichting en corresponderende hoek – 9 november 2014

Spreuk 8 – Verschilzicht en positieverandering – 8 november 2014

Spreuk 7 – Gezichtsvermogen – 7 november 2014

Spreuk 6 – Vergelijken – 6 november 2014

Spreuk 5 – Aan- en indachtigheid – 5 november 2014

Spreuk 4 – Bedrieglijk oordeel – 4 november 2014

Spreuk 3 – Betrouwbare zintuigen – 3 november 2014

Spreuk 2 – Menselijke wijsheid – 2 november 2014

Spreuk 1 - Kenverhoudingen - 1 november 2014

Inleiding en verantwoording van Rudolf Steiner – 1 november 2014

Introductie en verantwoording – 1 november 2014