donderdag 8 januari 2015

Achterhalen

Johann Wolfgang von Goethe                                                              Spreuk 69
                                                                          Hoofdstuk 1: Het onderscheidenDwalen wil zeggen, zich in een toestand bevinden alsof het ware in het geheel niet bestond; eigen en andermans vergissingen ontdekken, betekent (het ware) met terugwerkende kracht uitvinden.


Irren heißt, sich in einem Zustande befinden, als wenn das Wahre gar nicht wäre; den Irrtum sich und andern entdecken, heißt rückwärts erfinden.Rudolf Steiner                                                                                  Commentaar
                                                                                   bij spreuk 63 tot en met 81In deze spreuken worden de redenen voor spreuknummer 60 tot en met 62 aangegeven.


In diesen Sprüchen werden die Gründe für Nr. 60-62 angegeben.


Audiovisuele weergave spreuk 69
Muziek
Mignon, Zwei Gedichte nach Goethe, op. 7 - Fartein Valen

4 opmerkingen:

 1. Noot

  Uitvinden (van Dale):
  1. vinden waar iets of iemand zich bevindt, synoniem: opsporen;
  2. voor het eerst vinden hoe iets gemaakt, bewerkt of samengesteld kan worden, synoniemen: uitdenken, bedenken, verzinnen;
  3. (oneigenlijk) denken, verzinnen;
  4. Erachter komen, synoniem: achterhalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. 1/2
  Irren heißt, sich in einen Zustande befinden, als wenn das Wahre gar nicht da wäre; den Irrtum sich und anderen entdecken, heißt rückwärts erfinden.

  Dwalen wil zeggen, zich in een toestand bevinden alsof het ware in het geheel niet bestond; eigen en andermans vergissingen ontdekken, betekent (het ware) met terugwerkende kracht uitvinden.

  Zij-Lijn-Versie. Zich vergissen betekent, zich in een toestand bevinden, waarin de waarheid in het geheel geen bestaansgrond zou hebben: door zelfbeschouwing, brengt U voor zichzelf en anderen de vergissing tot inzicht.

  Goethe vraagt en antwoord op; Was ist das erfinden?
  Es ist der Abschluss des gesuchten. De afsluiting van het proces van zoeken.
  Wat is het niet op waarheid berustende erfinden?
  Door onderzoek op technisch gebied erfinden noemen wij scheppen, ontwikkelen of uitvinden.
  Bij waarheidsonderzoek noemen wij het erfindendoor Nach-Sinnen-finden, het beschouwen, zelfbezinning. het tot nu toe nog niet aanwezige erfinden, scheppen, creëren, onderscheiden, inzien.
  J.W. von Goethe benoemt de inhoudelijke kwaliteit van erfinden; het 'erkennen' en 'erfinden' zien wij als het voortreffelijkste zelf verworven schat, waar wij mee zijn ingenomen.

  Het experiment als middelaar tussen subject en Object.*J.W. von Goethe
  Waarin wij een referentie vinden tot de bovenstaande spreuk; de mens, vergissing, waarheid en zelfbeschouwing.
  "Zodra de mens de objecten om zich heen gewaar wordt, overdenkt hij ze met betrekking tot zichzelf, en terecht.
  Want zijn hele lot hangt er vanaf of ze hem behagen of mishagen, of ze hem aantrekken of afstoten, of ze nuttig of schadelijk voor hem zijn.
  Deze volstrekt natuurlijke manier om de voorwerpen te bezien en te beoordelen schijnt even gemakkelijk te zijn als zij noodzakelijk is, en toch staat de mens daarbij aan duizend verkeerde veronderstellingen bloot, die hem vaak beschamen en hem het leven verbitteren.

  Een veel moeilijker dagtaak nemen zij op zich wier levendige drang naar kennis ernaar streeft de objecten van de natuur 'An sich' en in hun onderlinge verhoudingen te observeren, want al gauw ontberen ze de maatstaf van het behagen of mishagen, die hun te hulp kwam als ze als mensen de dingen met betrekking tot zichzelf overdachten.
  De maatstaf van het behagen of mishagen, van het aantrekken of afstoten, van het nuttig dan wel van het schadelijk zijn ontbreekt hun; ze moeten zich die geheel en al ontzeggen, ze moeten als neutrale en als het ware goddelijke wezen zoeken en onderzoeken wat er is, en niet wat behaagt".
  Ontleent aan; 'Mijn denken is een hartstocht' een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw. Samenstelling Désanne van Brederode, vertaald door Pim Lukkenaar.


  BeantwoordenVerwijderen
 3. 2/2
  Stelt U zich nu voor waarde vrienden, dat U tijdens dit zinnen in de ziel als het ware twee groepen van voorstellingen voor uw ziel ten tonele voert.
  Wij beelden ons in, om zo duidelijk als mogelijk een dergelijke ver van ons af staande zaak te schilderen bedoeld is de aanvang van de schepping, een mens die ontwaakt en die tweeërlei zaken toevalt.
  Het éne wat hij 'ersinnt', zal een beeld zijn van een of andere activiteit of een uiterlijk ding of wezen: dat treedt niet door een naar buiten gerichte aanschouwing, niet door waarneming, maar door de zintuigen, door de scheppende activiteit van de ziel in het blikveld van het bewustzijn.

  Datgene echter wat als tweede voorstellingskomplex zal optreden bij een dusdanig ontwaken, dat is het verlangen, iets wat de mens willen kan naar gelang zijn algehele aanleg en hoedanigheid van de ziel.
  Nu spreken we van een aan de voorstelling verwant element en een element van verlangen, welke opduikt voor onze ziel door innerlijk 'Sinnen'.
  Nu stelt U zich in plaats van de mensenziel, die dus 'in sich sinnt', datgene voor, wat in de Genesis de Elohim genoemd wordt.
  GA122/38 e.v.
  *De inleidende woorden van de bijbel: B'reschit bara elohim et haschamajim w'et ha'arez.
  De duiding van deze woorden luidt: In het wevende elementaire 'ersinnen' de Elohim het naar
  buiten gerichte Verschijnende, de naar binnen gerichte werkzaamheid van de geest.

  Genesis I De schepping. In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Sprüche in Prosa

2015

Spreuk 158 – Levende eenheid – 14 mei 2015

Spreuk 157 – Heuristiek – 12 mei 2015

Spreuk 156 – Illusoire inkapseling – 7 mei 2015

Spreuk 155 – Verstommen – 4 mei 2015

Spreuk 154 – Skelet en eeuwige rede – 2 mei 2015

Spreuk 153 – Geognosie en verbeeldingskracht - 30 april 2015

Spreuk 152 – Creatief omwerken – 28 april 2015

Spreuk 151 – Onderscheiden van rede en verstand – 25 april 2015

Spreuk 150 – Algemene oorzaken – 18 april 2015

Spreuk 149 – Eenvoud – 16 april 2015

Spreuk 148 – Ondeelbaar fenomeen – 15 april 2015

Spreuk 147 – Geschiedkundige methode – 13 april 2015

Spreuk 146 – Mechaniseren – 12 april 2015

Spreuk 145 – Tezamen gedacht – 11 april 2015

Spreuk 144 – Symptoom en kwaal – 9 april 2015

Spreuk 143 – Werking en oorzaak – 8 april 2015

Spreuk 142 – Nadelen bij vragen over oorzakelijkheid – 6 april 2015

Spreuk 141 – Causaliteitsdenken – 5 april 2015

Spreuk 140 - Nabijgelegen fenomenen en hardleersheid – 4 april 2015

Spreuk 139 – Fenomenen gewaarworden – 3 april 2015

Spreuk 138 – Mensheidsformaat of kleingeestigheid – 2 april 2015

Spreuk 137 – Oerfenomenen en angst – 31 maart 2015

Spreuk 136 – Karakteristieke oerfenomenen – 30 maart 2015

Spreuk 135 – Kernvraagstukken – 29 maart 2015

Spreuk 134 – Oorspronkelijke condities – 28 maart 2015

Spreuk 133 – Voortgang onderzoek – 23 maart 2015

Spreuk 132 – Elementaire ervaringen – 22 maart 2015

Spreuk 131 – Beroep doen op metafysica – 21 maart 2015

Spreuk 130 – Metafysica van de verschijnselen – 20 maart 2015

Spreuk 129 – Bestaan – 19 maart 2015

Spreuk 128 – Betrekkelijk en toch absoluut – 18 maart 2015

Spreuk 127 – De natuur en het bijzondere en het algemene – 17 maart 2015

Spreuk 126 – Ware symboliek – 16 maart 2015

Spreuk 125 – Bijzonder algemeen – 15 maart 2015

Spreuk 124 – Geldige algemeenheid – 14 maart 2015

Spreuk 123 – Trefzeker – 13 maart 2015

Spreuk 122 – Operationeel waarheidsgevoel – 12 maart 2015

Spreuk 121 – Waarde van fenomenen – 11 maart 215

Spreuk 120 – Experiment – 10 maart 2015

Spreuk 119 – Uitvindingen en ontdekkingen – 9 maart 2015

Spreuk 118 – Principe van de kleurschakering – 8 maart 2015

Spreuk 117 – Werkende beginselen – 25 februari 2015

Spreuk 116 – Deelverklaring – 24 februari 2015

Spreuk 115 – Van weten naar wetenschap – 23 februari 2015

Spreuk 114 – Groeiende twijfel – 22 februari 2015

Spreuk 113 – Waarachtig en leugenachtig – 21 februari 2015

Spreuk 112 – Wetenschappelijke zekerheid – 20 februari 2015

Spreuk 111 – Spinozisme versus machiavellisme – 19 februari 2015

Spreuk 110 – Enthousiast overdenken – 18 februari 2015

Spreuk 109 – Consequenties – 17 februari 2015

Spreuk 108 – Praktijk en mensenverstand – 16 februari 2015

Spreuk 107 – Filosofie en mensenverstand – 15 februari 2015

Spreuk 106 – Kritiek van het mensenverstand – 14 februari 2015

Spreuk 105 – Algemeen verstand – 13 februari 2015

Spreuk 104 – Genius – 12 februari 2015

Spreuk 103 – Markant – 11 februari 2015

Spreuk 102 – Onderscheid en verstand – 10 februari 2015

Spreuk 101 – Uit elkaar houden en invoegen – 9 februari 2015

Spreuk 100 – Poëzie van het genie – 8 februari 2015

Spreuk 99 – Uiterlijk en innerlijk – 7 februari 2015

Spreuk 98 – Gewoon bekijken en zuiver aanschouwen – 6 februari 2015

Spreuk 97 – Zuiver opvatten en recht doen – 5 februari 2015

Spreuk 96 – Vruchtbare beschouwingswijze – 4 februari 2015

Spreuk 95 – Geen mythologie en legenden in de wetenschap – 3 februari 2015

Spreuk 94 – Twee klippen – 2 februari 2015

Spreuk 93 – Niet op slot gooien – 1 februari 2015

Spreuk 92 – Analogie met goed gezelschap – 31 januari 2015

Spreuk 91 – Inductie – 30 januari 2015

Spreuk 90 – Voortschrijden – 29 januari 2015

Spreuk 89 – Axioma enthymeem – 28 januari 2015

Spreuk 88 – Ongeluk – 27 januari 2015

Spreuk 87 – Herleiden en relateren – 26 januari 2015

Spreuk 86 – Eenvoud – 25 januari 2015

Spreuk 85 – Strategie – 24 januari 2015

Spreuk 84 – Probleem onderkennen – 23 januari 2015

Spreuk 83 – Miniaturen – 22 januari 2015

Spreuk 82 – Leemten – 21 januari 2015

Spreuk 81 – Afstemmen – 20 januari 2015

Spreuk 80 – Zekere koers met open blik – 19 januari 2015

Spreuk 79 – Bekopen en losraken – 18 januari 2015

Spreuk 78 – Feedback – 17 januari 2015

Spreuk 77 – Diepgang – 16 januari 2015

Spreuk 76 – Gelijke bron – 15 januari 2015

Spreuk 75 – Speelruimte voor vergissingen – 14 januari 2015

Spreuk 74 – Onwillig mopperen – 13 januari 2015

Spreuk 73 – Direct benutten – 12 januari 2015

Spreuk 72 – Voortreffelijkheid – 11 januari 2015

Spreuk 71 – Ware wijsheid – 10 januari 2015

Spreuk 70 – Wakker ontwaken – 9 januari 2015

Spreuk 69 – Achterhalen – 8 januari 2015

Spreuk 68 – Bestendigen – 7 januari 2015

Spreuk 67 – Aanmatiging matigen – 6 januari 2015

Spreuk 66 – Geholpen worden of verward raken – 5 januari 2015

Spreuk 65 – Binnensluipen en afweren – 4 januari 2015

Spreuk 64 – Onjuiste voorstelling van zaken – 3 januari 2015

Spreuk 63 – Vasthouden of loslaten – 2 januari 2015

Spreuk 62 – Goede voornemens – 1 januari 2015

2014

Spreuk 61 – Geen idee – 31 december 2014

Spreuk 60 - Realiteitszin, aannamen en hersenschimmen – 30 december 2014

Spreuk 59 – Guitig opgestelde hypothesen – 29 december 2014

Spreuk 58 – Rijzende problemen – 28 december 2014

Spreuk 57 – Hypothesen als loopplanken – 27 december 2014

Spreuk 56 – Wirwar – 26 december 2014

Spreuk 55 - Vitterige waarnemers en grillige theoretici – 25 december 2014

Spreuk 54 – Abstraheren en concretiseren – 24 december 2014

Spreuk 53 – Nut van theorieën – 23 december 2014

Spreuk 52 – Nietszeggende gemiddelden – 22 december 2014

Spreuk 51 – Zuivere ervaring – 21 december 2014

Spreuk 50 – Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Spreuk 49 – Onverloochenbaar – 19 december 2014

Spreuk 48 – Eigenheid – 18 december 2014

Spreuk 47 – Januskop – 17 december 2014

Spreuk 46 – Dialectiek – 16 december 2014

Spreuk 45 – Terminologie in verhouding tot fenomenen – 15 december 2014

Spreuk 44 – In het oog vatten en doordenken – 14 december 2014

Spreuk 43 – Taalworstelingen – 13 december 2014

Spreuk 42 – Bemoeienis – 12 december 2014

Spreuk 41 – Zelfeducatie en ondersteuning – 11 december 2014

Spreuk 40 – Transparantie – 10 december 2014

Spreuk 39 – Maximes helder bezien – 9 december 2014

Spreuk 38 – Omstreden raken – 8 december 2014

Spreuk 37 – Zwart op wit – 7 december 2014

Spreuk 36 - Gehoorbereik – 6 december 2014

Spreuk 35 – Onbegrip 5 december 2014

Spreuk 34 – Vermeend weerleggen – 4 december 2014

Spreuk 33 – Gezindheden – 3 december 2014

Spreuk 32 – Leer van Newton – 2 december 2014

Spreuk 31 – Onenigheid en problemen – 1 december 2014

Spreuk 30 – Gekante meningen – 30 november 2014

Spreuk 29 – Probleemstelling en twistappels – 29 november 2014

Spreuk 28 – Stokken en stilstaan – 28 november 2014

Spreuk 27 – Verstaanbaarheid – 27 november 2014

Spreuk 26 – Inlevingsvermogen – 26 november 2014

Spreuk 25 – Glad ijs – 25 november 2014

Spreuk 24 – Vrije val en botsing – 24 november 2014

Spreuk 23 – Antropomorfisme inherent aan menselijke natuur – 23 november 2014

Spreuk 22 – Wie of wat spreekt zich uit? – 22 november 2014

Spreuk 21 – Gelijke onderkent gelijke – 21 november 2014

Spreuk 20 – Uitgangspunt bij menselijke waarheden – 20 november 2014

Spreuk 19 – Menselijke voorstellingswijze en menselijke waarheid – 19 november 2014

Spreuk 18 – Ja en nee uit de mond van de natuur – 18 november 2014

Spreuk 17 – Verstand en hulpmiddelen – 17 november 2014

Spreuk 16 – Vrije focus – 16 november 2014

Spreuk 15 – Het onbeschrijfbare beschrijven – 15 november 2014

Spreuk 14 – Berekening en experiment – 14 november 2014

Spreuk 13 – Mens en moderne fysica – 13 november 2014

Spreuk 12 – Tolk van het verstand – 12 november 2014

Spreuk 11 – Zintuiglijke ervaringen en geestelijke vermogens – 11 november 2014

Spreuk 10 – Perspectivische wetten – 10 november 2014

Spreuk 9 – Blikrichting en corresponderende hoek – 9 november 2014

Spreuk 8 – Verschilzicht en positieverandering – 8 november 2014

Spreuk 7 – Gezichtsvermogen – 7 november 2014

Spreuk 6 – Vergelijken – 6 november 2014

Spreuk 5 – Aan- en indachtigheid – 5 november 2014

Spreuk 4 – Bedrieglijk oordeel – 4 november 2014

Spreuk 3 – Betrouwbare zintuigen – 3 november 2014

Spreuk 2 – Menselijke wijsheid – 2 november 2014

Spreuk 1 - Kenverhoudingen - 1 november 2014

Inleiding en verantwoording van Rudolf Steiner – 1 november 2014

Introductie en verantwoording – 1 november 2014