vrijdag 19 december 2014

Onloochenbaar

Johann Wolfgang von Goethe                                                              Spreuk 49
                                                                          Hoofdstuk 1: Het onderscheidenDe modernste filosofie van onze westelijke buren bewijst dat de mens zichzelf voorbrengt zoals hij dat wil, en zo ook gehele naties, altijd weer terugkeren naar wat is aangeboren. En hoe zou dat anders moeten zijn, daar dit zijn natuur en levenswijze bepaalt?


Die neueste Philosophie unserer westlichen Nachbarn gibt ein Zeugnis, daß der Mensch, er gebärde sich, wie er wolle, und so auch ganze Nationen, immer wieder zum Angebornen zurückkehre. Und wie wollte das anders sein, da ja dieses seine Natur und Lebensweise bestimmt?Rudolf Steiner                                                                                  Commentaar
                                                                                  bij spreuk 48 tot en met 50Deze spreuken richten de aandacht op de omstandigheid, dat alle kennis zich slechts overeenkomstig de menselijke natuur kan ontwikkelen. Alle wetenschap ontspringt uit de menselijke aanleg, en wel zo, dat al de menselijke geesteskrachten daarbij tot ontplooiing komen. Daarom zal wanneer de kennis op eenzijdige wijze uitsluitend ergens in de waarneming haar bron zoekt, de geest terstond in beweging komen en zijn productieve krachten tegenover de natuur plaatsen.


Diese Sprüche lenken den Blick auf den Umstand, daß alle Erkenntnis sich nur in der Weise entwickeln kann, wie es der menschlichen Natur gemäß ist. Alle Wissenschaft entspringt aus den menschlichen An lagen, und zwar so, daß sämtliche menschliche Geisteskräfte dabei zur Entfaltung kommen. Wenn daher irgendwo in einseitiger Weise die Erkenntnis ausschließlich in der Beobachtung ihre Quelle sucht, so wird sich alsbald der Geist regen und seine produktiven Kräfte denen der Natur entgegenhalten.


Audiovisuele weergave spreuk 49
Muziek
Grosse Metamorphosensinfonie No. 2 - Martin Scherber

10 opmerkingen:

 1. Noot

  Spreuken 48, 49 en 50 vormen, met een eensluidend commentaar van Steiner, één geheel. Spreuk 50 volgt morgen. Zowel Goethe als Steiner geven niet aan over welke westerse filosofen van indertijd het gaat, maar spreuk 50 bevat wel een aanwijzing, omdat dan op de Fransen wordt gewezen. Dit zal ik morgen expliciet maken met een noot bij spreuk 50.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Overigens ben ik blij en passant op de muzikale werken van de Duitse componist Martin Scherber (1907 - 1974) gestuit te zijn. Zal me nader in hem verdiepen. Het werk van Goethe sprak Scherber sterk aan. Daarmee kwam hij in aanraking met het werk van Rudolf Steiner en bestudeerde Steiners geschrift Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung (GA 2). Voor meer daarover zie: Martin Scherber - Studium in München und Zeit in Aussig – AnthroWiki.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Scherbers Grosse Metamorphosensinfonie No. 2 bevalt me zeer. Is op één of ander manier herkenbaar en in- en 'na' leefbaar voor me.

   Verwijderen
  2. 'Über allen Gipfeln ist Ruh' getoonzet door Martin Scherber is een pareltje! Op te volgen...

   Verwijderen
  3. Ja het stuk is zeker bijzonder Rita. En Scherber schroomde niet om zijn muziekstukken kort te houden. De tekst van Wandrers Nachtlied (Nachtlied van de wandelaar) is natuurlijk ook kort.

   Verwijderen
 3. Citaat uit Zitat Goethebewijst dat de mens zichzelf voorbrengt zoals hij dat wil

  ↔↔↔ 16e eeuw spotprent van de paus.

  Zo beschouwt, zijn de mogelijkheden tot een fysiek resultaat ten gevolge van een samenzijn man/vrouw vanaf de Oudheid tot heden nauwelijks nieuwe variaties van posities opgeleverd.
  De medische varianten zijn een nieuw terrein, bijvoorbeeld invitro- genenmanipulatie.

  LONDON (AP) — "New rules proposed in Britain would make it the first country to allow embryos to be made from the DNA of three people in order to prevent mothers from passing on potentially fatal genetic diseases to their babies."

  Bericht van 17-12-2014 in Huftington Post, over de techniek; "The techniques involve removing the nucleus DNA from the egg of a prospective mother and inserting it into a donor egg, where the nucleus DNA has been removed.
  That can be done either before or after fertilization".


  Samengevat; De techniek behelst het overdragen van het DNA van de toekomstige moeder in een donor-ei waarvan het kern-DNA is verwijderd, voor of/na de bevruchting.

  And if we open Pandora's Box to allow just one technique for just one reason, will we really be able to close it again?

  In 2002, publiceerden George Annas, Lori Andrews en Rosario Isasi een rapport in:
  'American Journal of Law and Medicine'** met de titel "Protecting the Endangered Human:
  'Toward an International Treaty Prohibiting Cloning and Inheritable Alternations'
  , hier maken zij het statement:
  "Altering the human species is an issue that directly concerns all of us, and should only be decided democratically, by a body that is representative of everyone on the planet.
  It is the most important decision we will ever make".


  Het aanbrengen van veranderingen in de menselijke soort is een kwestie wat ons allen aangaat.
  Zij roepen op tot het inrichten van vorm een democratische besluitvorming die representatief is voor iedereen die op onze aarde woont.
  Het is de meest belangrijke beslissing die wij ooit zullen maken.

  * http://www.geneticsandsociety.org/downloads/2002_ajlm_annasetal.pdf

  Lezenswaardig: Jessica Cussins zelf begonnen als IVF-Baby: Project Associate, Center for Genetics and Society.
  This new technique, called mitochondrial replacement or "three-parent IVF," would make genetic changes to IVF embryos and thus to every cell of the children born as a result of it.
  And these changes would be passed down to future generations"…


  Standpunt Katholieke Kerk in een Notendop.
  "Wie het bloed van een mens vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want als zijn beeld heeft God de mens gemaakt." Genesis 9, 6
  Dit is een onweerlegbaar vonnis van het goddelijk recht, dat geen enkele uitzondering toelaat:
  het menselijk leven is onaantastbaar, omdat het Gods eigendom is."
  Motief.
  "Kunstmatige inseminatie met sperma van de echtgenoot is moreel verwerpelijk omdat geslachtsgemeenschap en voortplanting zo gescheiden worden" in het tweede argument, eerste deel, kan ik mij wel terugvinden.
  http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4349&al=1

  Voor standpunten van de grote wereldgodsdiensten en schakeringen van…verwijs ik naar;
  http://www.ivf-worldwide.com/education/introduction/ivf-global-perspective-religious.html
  Er zijn meer dan 350 centra in 71 landen voor in vitro fertilization (IVF).

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mensen - Engelen en invitro-genenmanupilatieDeel 1/2
  "Allwissend bin ich nicht; doch viel ist mir bewusst." - Faust I, Vers 1582 / Mephistopheles

  Rudolf Steiner stelt in een voordracht* een vraag, die de mens van deze tijd direct aangaat.
  Deze vraag is: Hoe werken de engelen, dus die wezens die het dichtst bij de mens staan, in de huidige fase van de mensheids-ontwikkeling in ons astrale lichaam?

  Het astrale lichaam is het wezensdeel dat het dichtst bij ons Ik staat.
  We kunnen dus de hoop koesteren, dat we ons zeer betrokken zullen voelen bij de beantwoording van de zojuist gestelde vraag.
  De engelen vormen de eerste hiërarchie boven de mensenhiërarchie zelf.
  We stellen dus een bescheiden vraag en we zullen later zien, dat de beantwoording van deze vraag heel belangrijk voor ons is.
  Wat doen de engelen op dit moment, in de twintigste eeuw, in de huidige ontwikkelingsfase van de mensheid, die begonnen is in de vijftiende eeuw en tot in het begin van het vierde millennium zal duren - wat doen in deze tijd de engelen in ons astrale lichaam?
  Nu, hoe kan men eigenlijk ooit een dergelijke vraag beantwoorden?


  In de daarop volgende verwoording laat Rudolf Steiner zien hier een vervolg aan te kunnen geven.
  Met de notie van mij dat enig begrip van het gebruikte jargon, niet persé behoort tot de algemene kennis immers het betrof: 'VORTRÄGE VOR MITGLIEDERN DER ANTHROPOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT' en bij leden van de vereniging veronderstelde Rudolf Steiner voorkennis en/of
  actieve studie aan deze begrippen.
  De tekst kan aanleiding geven het Hoofd te stoten, door met het hart lezen kunt U de boodschap, in plaats van de soms hinderlijke begrippen, aan de tekst ontlenen.
  Rudolf Steiner stuitte met regelmaat op leden die hun Hoofd stoten en rekende erop dat, wat je uit het goede hart doet tenslotte zijn doel bereikt.

  Engelen bestaan uit en in diverse groepen met zich van elkaar onderscheidende kwaliteiten en daarmee werkzaamheden en de nodige overlopers met en zonder contract.
  Een deel werkt mee aan de planning, en net als bij J.W. von Goethe zijn er twee groepen tegenstrevers inclusief knechten en handlangers.

  "Twee zielen, ach wonen in mijne borst, De eene wil zich van de andre scheiden;
  De eene, in der zinnen doornenhof, Tracht 's werelds heil hartstochtlijk te benaadren;
  De ander heft onstuimig zich uit ’t stof: Tot de gewesten van zijn vaadren".


  "Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, Die eine will sich von der andern trennen;
  Die eine hält, in derber Liebeslust, Sich an die Welt mit klammernden Organen;
  Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust; Zu den Gefilden hoher Ahnen."

  Faust I, Vers 1112/1117

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Mensen - Engelen en invitro-genenmanupilatie 2/2
  De Engelen werken met 'De To-Do-List' die bevat Middelen, namelijk Beelden en uit te voeren Klussen.
  Klus 1. Met een accent op broederlijkheid.
  Klus 2. De menselijke ziel, doel dat in de toekomst ieder mens in iedere medemens iets verborgen goddelijks zal zien.
  Klus 3. Het religieuze leven van de mensen volledig vrij te maken.
  Mensen de mogelijkheid te geven om door het denken tot de geest te komen, om door het denken over de afgrond heen tot een beleven in het gebied van de geest te komen.

  … De hele zaak zou dus tot een spel worden, als de mensen na het verwerven van de bewustzijnsziel bewust zouden nalaten zich er om te bekommeren. Het zou allemaal tot een spel worden!
  Alleen doordat het in de mensheid verwerkelijkt wordt, is het geen spel, maar ernst.
  Daaruit zult u begrijpen, dat het werk van de engelen onder alle omstandigheden grote ernst moet blijven.
  Stelt u zich voor wat het zou betekenen, achter de schermen van het bestaan, wanneer de mensen eenvoudigweg door hun sufheid het werk van de engelen tot een spel zouden maken!..


  En als dit nu toch zou gebeuren? Als de mensheid nu toch zou blijven slapen, en niet wakker zou zijn voor de belangrijke geestelijke openbaring in de toekomst?

  Leest U vanaf dit schetsmatige deel hier de hele voordracht of leest U verder vanaf pagina 8 dan vind U het opmerkelijke verband met het hiervoor gepubliceerde bericht over invitro- genenmanipulatie, een ontwikkeling die Rudolf Steiner zich al vroeg uit de stand van de wetenschappelijke ontwikkeling – lees het denken – voor zich zag. Niet als voorspeller of waarzegger!

  Uit een cyclus: 'Der Tod als Lebenswandlung' GA 182 Zürich, 9 oktober 1918
  Martien Ockeloen voormalig uitgever Vrij Geestesleven, nu beeldenmaker; http://www.martienockeloen.nl/martien.php/home - vertaalde de zesde voordracht uit de cyclus in: *Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam? Uitgave van Vrij Geestesleven, 1978.
  John Wervenbos plaatste deze vertaling op 25 december 2010:
  http://johnwervenbos.blogspot.nl/2010/12/geesteswetenschap-wat-doen-de-engelen.html

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Nicht die Seele liebt Musik. Die Seele ist Musik. Alles Unmusikalische zerstört die Seele."
  Martin Scherber 16 Januari 1907 in Nürnberg; † 10. Januari 1974 aldaar.
  Een gedeelde ontdekking John, hij waarderde zowel Goethe als Steiner en zag en hoorde het helder! Zie ook: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite en vul rechts de naam in.
  http://www.martin-scherber.de/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank voor het attenderen op het Wikipedia artikel en op de Website over Martin Scherber, Matthijs. Ja een bijzonder mens en rijk begaafd.

   Verwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Sprüche in Prosa

2015

Spreuk 158 – Levende eenheid – 14 mei 2015

Spreuk 157 – Heuristiek – 12 mei 2015

Spreuk 156 – Illusoire inkapseling – 7 mei 2015

Spreuk 155 – Verstommen – 4 mei 2015

Spreuk 154 – Skelet en eeuwige rede – 2 mei 2015

Spreuk 153 – Geognosie en verbeeldingskracht - 30 april 2015

Spreuk 152 – Creatief omwerken – 28 april 2015

Spreuk 151 – Onderscheiden van rede en verstand – 25 april 2015

Spreuk 150 – Algemene oorzaken – 18 april 2015

Spreuk 149 – Eenvoud – 16 april 2015

Spreuk 148 – Ondeelbaar fenomeen – 15 april 2015

Spreuk 147 – Geschiedkundige methode – 13 april 2015

Spreuk 146 – Mechaniseren – 12 april 2015

Spreuk 145 – Tezamen gedacht – 11 april 2015

Spreuk 144 – Symptoom en kwaal – 9 april 2015

Spreuk 143 – Werking en oorzaak – 8 april 2015

Spreuk 142 – Nadelen bij vragen over oorzakelijkheid – 6 april 2015

Spreuk 141 – Causaliteitsdenken – 5 april 2015

Spreuk 140 - Nabijgelegen fenomenen en hardleersheid – 4 april 2015

Spreuk 139 – Fenomenen gewaarworden – 3 april 2015

Spreuk 138 – Mensheidsformaat of kleingeestigheid – 2 april 2015

Spreuk 137 – Oerfenomenen en angst – 31 maart 2015

Spreuk 136 – Karakteristieke oerfenomenen – 30 maart 2015

Spreuk 135 – Kernvraagstukken – 29 maart 2015

Spreuk 134 – Oorspronkelijke condities – 28 maart 2015

Spreuk 133 – Voortgang onderzoek – 23 maart 2015

Spreuk 132 – Elementaire ervaringen – 22 maart 2015

Spreuk 131 – Beroep doen op metafysica – 21 maart 2015

Spreuk 130 – Metafysica van de verschijnselen – 20 maart 2015

Spreuk 129 – Bestaan – 19 maart 2015

Spreuk 128 – Betrekkelijk en toch absoluut – 18 maart 2015

Spreuk 127 – De natuur en het bijzondere en het algemene – 17 maart 2015

Spreuk 126 – Ware symboliek – 16 maart 2015

Spreuk 125 – Bijzonder algemeen – 15 maart 2015

Spreuk 124 – Geldige algemeenheid – 14 maart 2015

Spreuk 123 – Trefzeker – 13 maart 2015

Spreuk 122 – Operationeel waarheidsgevoel – 12 maart 2015

Spreuk 121 – Waarde van fenomenen – 11 maart 215

Spreuk 120 – Experiment – 10 maart 2015

Spreuk 119 – Uitvindingen en ontdekkingen – 9 maart 2015

Spreuk 118 – Principe van de kleurschakering – 8 maart 2015

Spreuk 117 – Werkende beginselen – 25 februari 2015

Spreuk 116 – Deelverklaring – 24 februari 2015

Spreuk 115 – Van weten naar wetenschap – 23 februari 2015

Spreuk 114 – Groeiende twijfel – 22 februari 2015

Spreuk 113 – Waarachtig en leugenachtig – 21 februari 2015

Spreuk 112 – Wetenschappelijke zekerheid – 20 februari 2015

Spreuk 111 – Spinozisme versus machiavellisme – 19 februari 2015

Spreuk 110 – Enthousiast overdenken – 18 februari 2015

Spreuk 109 – Consequenties – 17 februari 2015

Spreuk 108 – Praktijk en mensenverstand – 16 februari 2015

Spreuk 107 – Filosofie en mensenverstand – 15 februari 2015

Spreuk 106 – Kritiek van het mensenverstand – 14 februari 2015

Spreuk 105 – Algemeen verstand – 13 februari 2015

Spreuk 104 – Genius – 12 februari 2015

Spreuk 103 – Markant – 11 februari 2015

Spreuk 102 – Onderscheid en verstand – 10 februari 2015

Spreuk 101 – Uit elkaar houden en invoegen – 9 februari 2015

Spreuk 100 – Poëzie van het genie – 8 februari 2015

Spreuk 99 – Uiterlijk en innerlijk – 7 februari 2015

Spreuk 98 – Gewoon bekijken en zuiver aanschouwen – 6 februari 2015

Spreuk 97 – Zuiver opvatten en recht doen – 5 februari 2015

Spreuk 96 – Vruchtbare beschouwingswijze – 4 februari 2015

Spreuk 95 – Geen mythologie en legenden in de wetenschap – 3 februari 2015

Spreuk 94 – Twee klippen – 2 februari 2015

Spreuk 93 – Niet op slot gooien – 1 februari 2015

Spreuk 92 – Analogie met goed gezelschap – 31 januari 2015

Spreuk 91 – Inductie – 30 januari 2015

Spreuk 90 – Voortschrijden – 29 januari 2015

Spreuk 89 – Axioma enthymeem – 28 januari 2015

Spreuk 88 – Ongeluk – 27 januari 2015

Spreuk 87 – Herleiden en relateren – 26 januari 2015

Spreuk 86 – Eenvoud – 25 januari 2015

Spreuk 85 – Strategie – 24 januari 2015

Spreuk 84 – Probleem onderkennen – 23 januari 2015

Spreuk 83 – Miniaturen – 22 januari 2015

Spreuk 82 – Leemten – 21 januari 2015

Spreuk 81 – Afstemmen – 20 januari 2015

Spreuk 80 – Zekere koers met open blik – 19 januari 2015

Spreuk 79 – Bekopen en losraken – 18 januari 2015

Spreuk 78 – Feedback – 17 januari 2015

Spreuk 77 – Diepgang – 16 januari 2015

Spreuk 76 – Gelijke bron – 15 januari 2015

Spreuk 75 – Speelruimte voor vergissingen – 14 januari 2015

Spreuk 74 – Onwillig mopperen – 13 januari 2015

Spreuk 73 – Direct benutten – 12 januari 2015

Spreuk 72 – Voortreffelijkheid – 11 januari 2015

Spreuk 71 – Ware wijsheid – 10 januari 2015

Spreuk 70 – Wakker ontwaken – 9 januari 2015

Spreuk 69 – Achterhalen – 8 januari 2015

Spreuk 68 – Bestendigen – 7 januari 2015

Spreuk 67 – Aanmatiging matigen – 6 januari 2015

Spreuk 66 – Geholpen worden of verward raken – 5 januari 2015

Spreuk 65 – Binnensluipen en afweren – 4 januari 2015

Spreuk 64 – Onjuiste voorstelling van zaken – 3 januari 2015

Spreuk 63 – Vasthouden of loslaten – 2 januari 2015

Spreuk 62 – Goede voornemens – 1 januari 2015

2014

Spreuk 61 – Geen idee – 31 december 2014

Spreuk 60 - Realiteitszin, aannamen en hersenschimmen – 30 december 2014

Spreuk 59 – Guitig opgestelde hypothesen – 29 december 2014

Spreuk 58 – Rijzende problemen – 28 december 2014

Spreuk 57 – Hypothesen als loopplanken – 27 december 2014

Spreuk 56 – Wirwar – 26 december 2014

Spreuk 55 - Vitterige waarnemers en grillige theoretici – 25 december 2014

Spreuk 54 – Abstraheren en concretiseren – 24 december 2014

Spreuk 53 – Nut van theorieën – 23 december 2014

Spreuk 52 – Nietszeggende gemiddelden – 22 december 2014

Spreuk 51 – Zuivere ervaring – 21 december 2014

Spreuk 50 – Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Spreuk 49 – Onverloochenbaar – 19 december 2014

Spreuk 48 – Eigenheid – 18 december 2014

Spreuk 47 – Januskop – 17 december 2014

Spreuk 46 – Dialectiek – 16 december 2014

Spreuk 45 – Terminologie in verhouding tot fenomenen – 15 december 2014

Spreuk 44 – In het oog vatten en doordenken – 14 december 2014

Spreuk 43 – Taalworstelingen – 13 december 2014

Spreuk 42 – Bemoeienis – 12 december 2014

Spreuk 41 – Zelfeducatie en ondersteuning – 11 december 2014

Spreuk 40 – Transparantie – 10 december 2014

Spreuk 39 – Maximes helder bezien – 9 december 2014

Spreuk 38 – Omstreden raken – 8 december 2014

Spreuk 37 – Zwart op wit – 7 december 2014

Spreuk 36 - Gehoorbereik – 6 december 2014

Spreuk 35 – Onbegrip 5 december 2014

Spreuk 34 – Vermeend weerleggen – 4 december 2014

Spreuk 33 – Gezindheden – 3 december 2014

Spreuk 32 – Leer van Newton – 2 december 2014

Spreuk 31 – Onenigheid en problemen – 1 december 2014

Spreuk 30 – Gekante meningen – 30 november 2014

Spreuk 29 – Probleemstelling en twistappels – 29 november 2014

Spreuk 28 – Stokken en stilstaan – 28 november 2014

Spreuk 27 – Verstaanbaarheid – 27 november 2014

Spreuk 26 – Inlevingsvermogen – 26 november 2014

Spreuk 25 – Glad ijs – 25 november 2014

Spreuk 24 – Vrije val en botsing – 24 november 2014

Spreuk 23 – Antropomorfisme inherent aan menselijke natuur – 23 november 2014

Spreuk 22 – Wie of wat spreekt zich uit? – 22 november 2014

Spreuk 21 – Gelijke onderkent gelijke – 21 november 2014

Spreuk 20 – Uitgangspunt bij menselijke waarheden – 20 november 2014

Spreuk 19 – Menselijke voorstellingswijze en menselijke waarheid – 19 november 2014

Spreuk 18 – Ja en nee uit de mond van de natuur – 18 november 2014

Spreuk 17 – Verstand en hulpmiddelen – 17 november 2014

Spreuk 16 – Vrije focus – 16 november 2014

Spreuk 15 – Het onbeschrijfbare beschrijven – 15 november 2014

Spreuk 14 – Berekening en experiment – 14 november 2014

Spreuk 13 – Mens en moderne fysica – 13 november 2014

Spreuk 12 – Tolk van het verstand – 12 november 2014

Spreuk 11 – Zintuiglijke ervaringen en geestelijke vermogens – 11 november 2014

Spreuk 10 – Perspectivische wetten – 10 november 2014

Spreuk 9 – Blikrichting en corresponderende hoek – 9 november 2014

Spreuk 8 – Verschilzicht en positieverandering – 8 november 2014

Spreuk 7 – Gezichtsvermogen – 7 november 2014

Spreuk 6 – Vergelijken – 6 november 2014

Spreuk 5 – Aan- en indachtigheid – 5 november 2014

Spreuk 4 – Bedrieglijk oordeel – 4 november 2014

Spreuk 3 – Betrouwbare zintuigen – 3 november 2014

Spreuk 2 – Menselijke wijsheid – 2 november 2014

Spreuk 1 - Kenverhoudingen - 1 november 2014

Inleiding en verantwoording van Rudolf Steiner – 1 november 2014

Introductie en verantwoording – 1 november 2014