zaterdag 1 november 2014

Introductie en verantwoording

Er zijn twee redenen waarom ik dit weblog over Sprüche in Prosa van Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) opstart. Puur vanuit mezelf bezien zou ik dat niet zo snel doen, want ik ben niet zo'n man van citaten. Ben gespitst op context en verdieping en raadpleeg het liefst originele en volledige bronnen hoewel dat lang niet altijd mogelijk is.

De eerste reden waarom ik toch besloten heb om een weblog over Sprüche in Prosa aan te bieden ligt in het feit dat een door mij gewaardeerde blogger, Ridzerd van Dijk, bekend van zijn veelgelezen weblog De grote Rudolf Steiner Citatensite, mij vroeg om Goethe citaten in blogvorm onder de aandacht te gaan brengen op internet. Dat deed me beseffen dat er waarschijnlijk brede behoefte bestaat aan deze pennenvruchten van Goethe. En hoewel ik niet behaagziek ben, neem ik culturele behoeften wel serieus. Ridzerds vraag is oprecht en naar mijn inschatting ook representatief. Daar komt bij dat ik denk, hoe onbescheiden dat ook mag klinken, dat zich in mij in de loop der tijd een geest heeft gevormd die diep wortelt in goetheanisme; een goetheaanse kenwijze en kennismethodiek verder ontwikkeld en van stevige fundamenten voorzien door Rudolf Steiner (1861 - 1925), grondlegger van de antroposofie.

Tweede reden is dat ik onlangs gelukkigerwijs stuitte op een uitgave van Sprüche in Prosa welke is samengesteld en becommentarieerd door de reeds genoemde Rudolf Steiner. Voor het eerst uitgegeven rond 1897. Die uitgave breng ik op dit weblog nader onder de aandacht. Dit doe ik als antroposoof, wetenschap(pen) en kunst(en) zeer toegedaan.

Iedere dag zal op dit weblog een nieuwe spreuk verschijnen. Te beginnen uiteraard met spreuk 1. Voorts wijs ik bij deze 'geboortewieg' op (1) Rudolf Steiners inleiding Goethes wereldbeschouwing in zijn ‘Sprüche in Prosa’ en (2) Steiners redactionele toevoeging Over de indeling van  Sprüche in Prosa.

De rechterkolom op dit weblog bevat extra informatie, voor een deel interactief. Aan het begin van een nieuwe maand plaats ik aldaar een zogeheten maandspreuk, maandmotto, waarbij de volgorde van de spreuken even wordt losgelaten. Ook denk ik erover om in die rechterkolom een audiovisueel 'weekjournaal' aan te brengen, natuurlijk met betrekking tot de spreuken en het weblog, met een wekelijkse verschijningseditie (éénmaal per week, op zondag; geen preek).

Het is een weblog in beweging. Mag qua content en voorkomen (lay-out en indeling) organisch groeien, zeker ook redactioneel bezien. Dat zal mede in die rechterkolom tot uitdrukking komen. Daarbij kan ik me tevens voorstellen dat dit blogbericht 'Introductie en verantwoording' tussentijds uitgebreid of omgevormd zal worden. Net zoals ik zal blijven werken aan vervolmaking van alle vertaalde tekstdelen uit Sprüche in Prosa.

Opmerkingen en vragen in de reactieuimten onder de blogberichten zijn natuurlijk zeker welkom. Gelegenheid tot commentaar onder de berichten wordt niet voor niets geboden. Alleen stil meelezen is natuurlijk ook goed mogelijk.

Dan iets over e-mail abonnementen. Ik heb besloten om geen gebruik te maken van de automatisch werkende google e-mail alert, omdat die me qua werking niet betrouwbaar genoeg oogt. Als U dagelijks een e-mailbericht wilt krijgen toegestuurd ter attentie van een weer nieuw geplaatste spreuk kunt U het volgende ter harte nemen.

Als U e-mail meldingen wilt ontvangen over de blogberichten op het weblog Sprüche in Prosa kunt u dat kenbaar maken met de mededeling 'Opstarten e-mail melding' en dat sturen naar het e-mailadres goetheanisme@johnwervenbos.nl

Alleen vanaf dat moment staat U ingeschreven op de Sprüche in Prosa verzendlijst en ontvangt U iedere dag een e-mail melding welke een tekstweergave van weer een nieuwe, opvolgende spreuk van Johann Wolfgang von Goethe tot inhoud heeft, inclusief een webverwijzing naar een corresponderend blogbericht waarop meer bijzonderheden over die spreuk genoteerd staan. Aldaar bestaat voor U, net als andere lezers, gelegenheid om aangaande de spreuk(en) ideeën en gedachten uit te wisselen, vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Enkel anoniem (mee)lezen kan natuurlijk ook heel goed. Indien U vervolgens op enig moment geen gebruik meer wil maken van de maildienst kunt U dat eveneens mailen naar goetheanisme@johnwervenbos.nl onder vermelding van 'stopzetten e-mail melding', waarna ik uw e-mailadres terstond van de verzendlijst haal en U vanaf dat moment geen e-mailberichten meer zult ontvangen.

Het is natuurlijk ook heel goed mogelijk om de blogberichten te volgen zonder e-mail melding. In dat geval stuurt U mij natuurlijk geen mail met de mededeling 'opstarten e-mail melding'. Sommige mensen vinden zo'n (extra) mail voorziening prettig, andere juist niet!

Alle geïnteresseerde literatuurliefhebbers wens ik de komende tijd veel lees- en studieplezier toe!


Met vriendelijke groet,
John Wervenbos
Rotterdam

2 opmerkingen:

 1. ← ← ← Boudewijn Büch gekleed als Goethe.
  Voor wie eens rond wil kijken op de plaatsen waar J.W. von Goethe woonde, werkte of aan voorbij trok, geven enige video's waarin Boudewijn Büch op levendige en hartstochtelijke verhaalt over zijn beste vriend een sprekend beeld.

  Ik ontdekte vandaag een aantal 3 video’s die, duur 30 minuten per deel, rondleiden in de wereld van Goethe.
  https://www.youtube.com/watch?v=Xp0Wdr8Gtfw
  Boudewijn Büch laat zijn privé-bibliotheek zien met boeken over Goethe en vertelt over zijn levenslange fascinatie voor deze Duitse schrijver en dichter.
  In deze aflevering bezoekt Boudewijn Büch Weimar, de stad die een grote rol gespeeld heeft in het leven van Goethe.

  https://www.youtube.com/watch?v=n-b9bQvGoXo
  De wereld van Boudewijn Buch - Goethe II 21 mei 1997.
  Boudewijn Büch gaat in deze aflevering op zoek naar de waarheid over de lichamen van Goethe en Schiller. De zwijgzaamheid in voormalig Oost-Duitsland over een geheim onderzoek op het kerkhof wordt onderbroken door een angstige wetenschapper.
  Een spectaculaire ontdekking is het resultaat.
  Bij het Goethehuis vertelt Boudewijn onder meer over het geheime achterdeurtje in de tuin dat leidde naar Goethes minnares.

  https://www.youtube.com/watch?v=vbbIFXVwawY
  28 mei 1997 - Goethe III
  De liefde voor Goethe gaat ver bij Boudewijn. Het liefst zou hij in Goethes huis op het zolderkamertje wonen. Ooit werd hij zelfs in Weimar opgepakt voor het hakken van een stuk steen uit Goethes huis. Temidden van het fraaie landschap van het Park aan de Ilm vertelt Boudewijn over het drukke sociale leven van zijn idool en vraagt hij zich af waarom hij Goethes succes niet kan evenaren.
  Ook de historische slag om Jena wordt in deze aflevering nagespeeld.

  https://www.youtube.com/watch?v=1Uy8MraXdwU
  4 juni 1997 - Goethe IV
  De enige echte mislukking van Goethe wordt in deze aflevering onthuld.
  Ook bezoeken Boudewijn en zijn ploeg Dresden. Een van de meest imposante kerken ter wereld de Frauenkirche, is gebombardeerd in WO ll. In grote stellingen staan de overgebleven brokstukken opgesteld. Met behulp van dit stenenarchief en een ingenieus computerprogramma wordt
  nu herbouw uitgevoerd. Dit krankzinnige puzzelwerk leidt tot de start van Boudewijns eigen stenenarchief.

  https://www.youtube.com/watch?v=etlRJ1w2x10
  Voorbeeld uit; De wereld van Boudewijn Büch 11 juni 1999 - Goethe achterna: Aflevering 5: Girls, girls, girls.
  Een serie met meerdere delen waar Boudewijn Büch mensen en plaatsen bezoekt in relatie tot Goethe.
  Boudewijn Büch bekijkt in Bohemen (Tsjechië) onder andere een verzameling mineralen van Goethe in een klooster in Tepla. In het kuuroord Marianské Lazne (Mariënbad) bezoekt hij een museum (tijdens verbouwing) waar hij een bed van Goethe laat zien.
  Hij vertelt over het liefdesleven van Goethe en leest diens gedicht "Elegie" voor.
  Ook laat Büch enkele standbeelden van Goethe zien onder andere in een park in Frantiskovy Lazné (Franzensbad) en in Cheb (Eger) bezoekt hij het Chebské Muzeum met een Goethe-collectie.


  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt Matthijs voor deze leuke aanvulling! Rita Vervoir

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Sprüche in Prosa

2015

Spreuk 158 – Levende eenheid – 14 mei 2015

Spreuk 157 – Heuristiek – 12 mei 2015

Spreuk 156 – Illusoire inkapseling – 7 mei 2015

Spreuk 155 – Verstommen – 4 mei 2015

Spreuk 154 – Skelet en eeuwige rede – 2 mei 2015

Spreuk 153 – Geognosie en verbeeldingskracht - 30 april 2015

Spreuk 152 – Creatief omwerken – 28 april 2015

Spreuk 151 – Onderscheiden van rede en verstand – 25 april 2015

Spreuk 150 – Algemene oorzaken – 18 april 2015

Spreuk 149 – Eenvoud – 16 april 2015

Spreuk 148 – Ondeelbaar fenomeen – 15 april 2015

Spreuk 147 – Geschiedkundige methode – 13 april 2015

Spreuk 146 – Mechaniseren – 12 april 2015

Spreuk 145 – Tezamen gedacht – 11 april 2015

Spreuk 144 – Symptoom en kwaal – 9 april 2015

Spreuk 143 – Werking en oorzaak – 8 april 2015

Spreuk 142 – Nadelen bij vragen over oorzakelijkheid – 6 april 2015

Spreuk 141 – Causaliteitsdenken – 5 april 2015

Spreuk 140 - Nabijgelegen fenomenen en hardleersheid – 4 april 2015

Spreuk 139 – Fenomenen gewaarworden – 3 april 2015

Spreuk 138 – Mensheidsformaat of kleingeestigheid – 2 april 2015

Spreuk 137 – Oerfenomenen en angst – 31 maart 2015

Spreuk 136 – Karakteristieke oerfenomenen – 30 maart 2015

Spreuk 135 – Kernvraagstukken – 29 maart 2015

Spreuk 134 – Oorspronkelijke condities – 28 maart 2015

Spreuk 133 – Voortgang onderzoek – 23 maart 2015

Spreuk 132 – Elementaire ervaringen – 22 maart 2015

Spreuk 131 – Beroep doen op metafysica – 21 maart 2015

Spreuk 130 – Metafysica van de verschijnselen – 20 maart 2015

Spreuk 129 – Bestaan – 19 maart 2015

Spreuk 128 – Betrekkelijk en toch absoluut – 18 maart 2015

Spreuk 127 – De natuur en het bijzondere en het algemene – 17 maart 2015

Spreuk 126 – Ware symboliek – 16 maart 2015

Spreuk 125 – Bijzonder algemeen – 15 maart 2015

Spreuk 124 – Geldige algemeenheid – 14 maart 2015

Spreuk 123 – Trefzeker – 13 maart 2015

Spreuk 122 – Operationeel waarheidsgevoel – 12 maart 2015

Spreuk 121 – Waarde van fenomenen – 11 maart 215

Spreuk 120 – Experiment – 10 maart 2015

Spreuk 119 – Uitvindingen en ontdekkingen – 9 maart 2015

Spreuk 118 – Principe van de kleurschakering – 8 maart 2015

Spreuk 117 – Werkende beginselen – 25 februari 2015

Spreuk 116 – Deelverklaring – 24 februari 2015

Spreuk 115 – Van weten naar wetenschap – 23 februari 2015

Spreuk 114 – Groeiende twijfel – 22 februari 2015

Spreuk 113 – Waarachtig en leugenachtig – 21 februari 2015

Spreuk 112 – Wetenschappelijke zekerheid – 20 februari 2015

Spreuk 111 – Spinozisme versus machiavellisme – 19 februari 2015

Spreuk 110 – Enthousiast overdenken – 18 februari 2015

Spreuk 109 – Consequenties – 17 februari 2015

Spreuk 108 – Praktijk en mensenverstand – 16 februari 2015

Spreuk 107 – Filosofie en mensenverstand – 15 februari 2015

Spreuk 106 – Kritiek van het mensenverstand – 14 februari 2015

Spreuk 105 – Algemeen verstand – 13 februari 2015

Spreuk 104 – Genius – 12 februari 2015

Spreuk 103 – Markant – 11 februari 2015

Spreuk 102 – Onderscheid en verstand – 10 februari 2015

Spreuk 101 – Uit elkaar houden en invoegen – 9 februari 2015

Spreuk 100 – Poëzie van het genie – 8 februari 2015

Spreuk 99 – Uiterlijk en innerlijk – 7 februari 2015

Spreuk 98 – Gewoon bekijken en zuiver aanschouwen – 6 februari 2015

Spreuk 97 – Zuiver opvatten en recht doen – 5 februari 2015

Spreuk 96 – Vruchtbare beschouwingswijze – 4 februari 2015

Spreuk 95 – Geen mythologie en legenden in de wetenschap – 3 februari 2015

Spreuk 94 – Twee klippen – 2 februari 2015

Spreuk 93 – Niet op slot gooien – 1 februari 2015

Spreuk 92 – Analogie met goed gezelschap – 31 januari 2015

Spreuk 91 – Inductie – 30 januari 2015

Spreuk 90 – Voortschrijden – 29 januari 2015

Spreuk 89 – Axioma enthymeem – 28 januari 2015

Spreuk 88 – Ongeluk – 27 januari 2015

Spreuk 87 – Herleiden en relateren – 26 januari 2015

Spreuk 86 – Eenvoud – 25 januari 2015

Spreuk 85 – Strategie – 24 januari 2015

Spreuk 84 – Probleem onderkennen – 23 januari 2015

Spreuk 83 – Miniaturen – 22 januari 2015

Spreuk 82 – Leemten – 21 januari 2015

Spreuk 81 – Afstemmen – 20 januari 2015

Spreuk 80 – Zekere koers met open blik – 19 januari 2015

Spreuk 79 – Bekopen en losraken – 18 januari 2015

Spreuk 78 – Feedback – 17 januari 2015

Spreuk 77 – Diepgang – 16 januari 2015

Spreuk 76 – Gelijke bron – 15 januari 2015

Spreuk 75 – Speelruimte voor vergissingen – 14 januari 2015

Spreuk 74 – Onwillig mopperen – 13 januari 2015

Spreuk 73 – Direct benutten – 12 januari 2015

Spreuk 72 – Voortreffelijkheid – 11 januari 2015

Spreuk 71 – Ware wijsheid – 10 januari 2015

Spreuk 70 – Wakker ontwaken – 9 januari 2015

Spreuk 69 – Achterhalen – 8 januari 2015

Spreuk 68 – Bestendigen – 7 januari 2015

Spreuk 67 – Aanmatiging matigen – 6 januari 2015

Spreuk 66 – Geholpen worden of verward raken – 5 januari 2015

Spreuk 65 – Binnensluipen en afweren – 4 januari 2015

Spreuk 64 – Onjuiste voorstelling van zaken – 3 januari 2015

Spreuk 63 – Vasthouden of loslaten – 2 januari 2015

Spreuk 62 – Goede voornemens – 1 januari 2015

2014

Spreuk 61 – Geen idee – 31 december 2014

Spreuk 60 - Realiteitszin, aannamen en hersenschimmen – 30 december 2014

Spreuk 59 – Guitig opgestelde hypothesen – 29 december 2014

Spreuk 58 – Rijzende problemen – 28 december 2014

Spreuk 57 – Hypothesen als loopplanken – 27 december 2014

Spreuk 56 – Wirwar – 26 december 2014

Spreuk 55 - Vitterige waarnemers en grillige theoretici – 25 december 2014

Spreuk 54 – Abstraheren en concretiseren – 24 december 2014

Spreuk 53 – Nut van theorieën – 23 december 2014

Spreuk 52 – Nietszeggende gemiddelden – 22 december 2014

Spreuk 51 – Zuivere ervaring – 21 december 2014

Spreuk 50 – Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Spreuk 49 – Onverloochenbaar – 19 december 2014

Spreuk 48 – Eigenheid – 18 december 2014

Spreuk 47 – Januskop – 17 december 2014

Spreuk 46 – Dialectiek – 16 december 2014

Spreuk 45 – Terminologie in verhouding tot fenomenen – 15 december 2014

Spreuk 44 – In het oog vatten en doordenken – 14 december 2014

Spreuk 43 – Taalworstelingen – 13 december 2014

Spreuk 42 – Bemoeienis – 12 december 2014

Spreuk 41 – Zelfeducatie en ondersteuning – 11 december 2014

Spreuk 40 – Transparantie – 10 december 2014

Spreuk 39 – Maximes helder bezien – 9 december 2014

Spreuk 38 – Omstreden raken – 8 december 2014

Spreuk 37 – Zwart op wit – 7 december 2014

Spreuk 36 - Gehoorbereik – 6 december 2014

Spreuk 35 – Onbegrip 5 december 2014

Spreuk 34 – Vermeend weerleggen – 4 december 2014

Spreuk 33 – Gezindheden – 3 december 2014

Spreuk 32 – Leer van Newton – 2 december 2014

Spreuk 31 – Onenigheid en problemen – 1 december 2014

Spreuk 30 – Gekante meningen – 30 november 2014

Spreuk 29 – Probleemstelling en twistappels – 29 november 2014

Spreuk 28 – Stokken en stilstaan – 28 november 2014

Spreuk 27 – Verstaanbaarheid – 27 november 2014

Spreuk 26 – Inlevingsvermogen – 26 november 2014

Spreuk 25 – Glad ijs – 25 november 2014

Spreuk 24 – Vrije val en botsing – 24 november 2014

Spreuk 23 – Antropomorfisme inherent aan menselijke natuur – 23 november 2014

Spreuk 22 – Wie of wat spreekt zich uit? – 22 november 2014

Spreuk 21 – Gelijke onderkent gelijke – 21 november 2014

Spreuk 20 – Uitgangspunt bij menselijke waarheden – 20 november 2014

Spreuk 19 – Menselijke voorstellingswijze en menselijke waarheid – 19 november 2014

Spreuk 18 – Ja en nee uit de mond van de natuur – 18 november 2014

Spreuk 17 – Verstand en hulpmiddelen – 17 november 2014

Spreuk 16 – Vrije focus – 16 november 2014

Spreuk 15 – Het onbeschrijfbare beschrijven – 15 november 2014

Spreuk 14 – Berekening en experiment – 14 november 2014

Spreuk 13 – Mens en moderne fysica – 13 november 2014

Spreuk 12 – Tolk van het verstand – 12 november 2014

Spreuk 11 – Zintuiglijke ervaringen en geestelijke vermogens – 11 november 2014

Spreuk 10 – Perspectivische wetten – 10 november 2014

Spreuk 9 – Blikrichting en corresponderende hoek – 9 november 2014

Spreuk 8 – Verschilzicht en positieverandering – 8 november 2014

Spreuk 7 – Gezichtsvermogen – 7 november 2014

Spreuk 6 – Vergelijken – 6 november 2014

Spreuk 5 – Aan- en indachtigheid – 5 november 2014

Spreuk 4 – Bedrieglijk oordeel – 4 november 2014

Spreuk 3 – Betrouwbare zintuigen – 3 november 2014

Spreuk 2 – Menselijke wijsheid – 2 november 2014

Spreuk 1 - Kenverhoudingen - 1 november 2014

Inleiding en verantwoording van Rudolf Steiner – 1 november 2014

Introductie en verantwoording – 1 november 2014