donderdag 14 mei 2015

Levende eenheid

Johann Wolfgang von Goethe                                                            Spreuk 158
                                                                           Hoofdstuk 1: Het onderscheidenBasiseigenschap van een levende eenheid: zich te scheiden, zich te verenigen, zich uit te breiden in het algemene, te volharden in het bijzondere, zich om te vormen, zich te specificeren; en zoals het levende zich onder duizenden condities mag voordoen, naar voren te treden en te verdwijnen, te consolideren en weg te smelten, te verstarren en te vloeien, uit te dijen en samen te trekken. Omdat al deze werkingen zich nu op een gelijk tijdstip tegelijk afspelen, kan alles tegelijkertijd gebeuren. Ontstaan en vergaan, scheppen en vernietigen, geboorte en dood, vreugde en verdriet, alles werkt door elkaar, in gelijke zin en gelijke mate; vandaar dan ook dat het meest bijzondere dat zich afspeelt, altijd optreedt als beeld en gelijkenis van het meest algemene.


Grundeigenschaft der lebendigen Einheit: sich zu trennen, sich zu vereinen, sich ins Allgemeine zu ergehen, im Besonderen zu verharren, sich zu verwandeln, sich zu spezifizieren, und wie das Lebendige unter tausend Bedingungen sich dartun mag, hervorzutreten und zu verschwinden, zu solideszieren und zu schmelzen, zu erstarren und zu fließen, sich auszudehnen und sich zusammenzuziehen. Weil nun alle diese Wirkungen im gleichen Zeitmoment zugleich vorgehen, so kann alles und jedes zu gleicher Zeit eintreten. Entstehen und Vergehen, Schaffen und Vernichten, Geburt und Tod, Freud und Leid, alles wirkt durcheinander, in gleichem Sinn und gleicher Maße; deswegen denn auch das Besonderste, das sich ereignet, immer als Bild und Gleichnis des Allgemeinsten auftritt.Rudolf Steiner                                                                                  Commentaar
                                                                                                         bij spreuk 158Geen commentaar.


Audiovisuele weergave spreuk 158
Toneel
Faust 1 - Deel 3 - TV editie - Johann Wolfgang von Goethe
Faust 1 - Compleet (deel 1 t/m 5) - TV editie - Johann Wolfgang von Goethe

dinsdag 12 mei 2015

Heuristiek

Johann Wolfgang von Goethe                                                            Spreuk 157
                                                                          Hoofdstuk 1: Het onderscheidenMijn gehele innerlijke leven bleek levende heuristiek, welke probeert iets dergelijks, een tot dusver niet vermoede richtlijn legitimerend, in de buitenwereld te vinden en in de buitenwereld in te voeren.


Mein ganzes inneres Leben erwies sich als eine lebendige Heuristik, welche,  eine unbekannte geahnete Regel anerkennend, solche in der Außenwelt zu finden und in die Außenwelt einzuführen trachtet.Rudolf Steiner                                                                                  Commentaar
                                                                                                         bij spreuk 157Het bijzondere, duidelijk waarneembare is op velerlei wijze in ruimte en tijd uitgebreid. Het algemene, de regel, de wet stamt van de menselijke geest. Beide op de juiste wijze aan elkaar te knopen en te scheiden, onophoudelijk idee en werkelijkheid samen te brengen en uit elkaar te houden, is opgave van al het onderkennen.


Das Besondere, Sinnenfällige ist als Mannigfaltigkeit in Raum und Zeit ausgebreitet. Das Allgemeine, die Regel, das Gesetz stammt aus dem menschlichen Geiste. Beide in der richtigen Weise zu verknüpfen und zu trennen, unablässig Idee und Wirklichkeit zusammenbringen und unterscheiden, ist Aufgabe alles Erkennens.


Audiovisuele weergave spreuk 157
Toneel
Faust 1 - Deel 2 - TV editie - Johann Wolfgang von Goethe
Faust 1 - Compleet (deel 1 t/m 5) - TV editie - Johann Wolfgang von Goethe

donderdag 7 mei 2015

Illusoire inkapseling

Johann Wolfgang von Goethe                                                            Spreuk 156
                                                                             Hoofdstuk 1: Het ondersheidenMet het verstand het ontstaan vatten is ons geheel niet gegund; daarom is het dat wij, wanneer wij iets zullen zien, denken, dat het er al was; om die reden komt het systeem van inkapseling ons begrijpelijk voor.


Der Begriff von Entstehen ist uns ganz und gar versagt; daher wir, wenn wir etwas werden sehen, denken, daß es schon dagewesen sei; deshalb das System der Einschachtelung uns begreiflich vorkommt.Rudolf Steiner                                                                                  Commentaar
                                                                                                         bij spreuk 156Het ontstaan, het worden kan niet door het verstand worden begrepen, niet met begrippen onder woorden worden gebracht. Het is een onderwerp voor de rede. Het verstand vervangt het wordende door een reeks geïsoleerde, aparte dingen die er al waren.


Das Entstehen, Werden kann nicht von dem Verstande erfaßt, nicht in Begriffen dargestellt werden. Es ist Gegenstand der Vernunft. Der Verstand setzt an die Stelle des Werdenden eine Folge von isolierten, schon dagewesenen Einzeldingen.


Audiovisuele weergave spreuk 156

Toneelstuk
Faust 1 - Deel 1 - TV editie - Johann Wolfgang von Goethe
Faust 1 - Compleet (deel 1 t/m 5) - TV editie - Johann Wolfgang von Goethe

maandag 4 mei 2015

Verstommen

Johann Wolfgang von Goethe                                                            Spreuk 155
                                                                           Hoofdstuk 1: Het onderscheidenWat niet meer ontstaat, kunnen wij ons niet als tot ontwikkeling komend denken. Het ontstane begrijpen we niet.


Was nicht mehr entsteht, können wir uns als entstehend nicht denken. Das Entstandene begreifen wir nicht.
Rudolf Steiner                                                                                  Commentaar
                                                                                bij spreuk 153 tot en met 156Wat hier tegen de geologie naar voren wordt gebracht, geldt alleen, zolang aan de geïsoleerde begrippen van het ontwikkelde wordt vastgehouden. Het levende dat in het heden, in het eeuwige worden ten tonele komt, is voor de rede toegankelijk. Het verleden, wiers restanten tot in het heden reiken, is naar zijn worden niet direct bereikbaar. Het ontstaan moet bij het ontstane gefantaseerd worden. Geologie is dus zaak van de verbeeldingskracht, niet van het verstand. Daardoor wordt haar waarde niet geringer.


Was hier gegen die Geologie vorgebracht wird, gilt nur, solange an den isolierten Begriffen des Entstandenen festgehalten wird. Das Lebendige, das sich in der Gegenwart, in ewigem Werden darstellt, ist der Vernunft zugänglich. Das Vergangene, dessen Reste in die Gegenwart herüberreichen, ist seinem Werden nach nicht unmittelbar zugänglich. Das Entstehen muß zu dem Entstandenen hinzugedichtet werden. Geologie ist demnach Sache der Einbildungskraft, nicht des Verstandes. Ihr Wert wird deshalb nicht geringer.


Audiovisuele weergave spreuk 155
Gedicht
Ginkgo Biloba - Johann Wolfgang von Goethe (audio)
Ginkgo Biloba - Johann Wolfgang von Goethe (tekst)

zaterdag 2 mei 2015

Skelet en eeuwige rede

Johann Wolfgang von Goethe                                                            Spreuk 154
                                                                          Hoofdstuk 1: Het onderscheidenWanneer ik een verstrooid skelet vind dan kan ik het verzamelen en opbouwen; want hier spreekt de eeuwige rede door een analogie heen tot mij, ook als het een enorme grondluiaard was.


Wenn ich ein zerstreutes Gerippe finde, so kann ich es zusammenlesen und aufstellen; denn hier spricht die ewige Vernunft durch ein Analogon zu mir, und wenn es das Riesenfaultier wäre.Rudolf Steiner                                                                                  Commentaar
                                                                               bij spreuk 153 tot en met 156Wat hier tegen de geologie naar voren wordt gebracht, geldt alleen, zolang aan de geïsoleerde begrippen van het ontwikkelde wordt vastgehouden. Het levende dat in het heden, in het eeuwige worden ten tonele komt, is voor de rede toegankelijk. Het verleden, wiers restanten tot in het heden reiken, is naar zijn worden niet direct bereikbaar. Het ontstaan moet bij het ontstane gefantaseerd worden. Geologie is dus zaak van de verbeeldingskracht, niet van het verstand. Daardoor wordt haar waarde niet geringer.


Was hier gegen die Geologie vorgebracht wird, gilt nur, solange an den isolierten Begriffen des Entstandenen festgehalten wird. Das Lebendige, das sich in der Gegenwart, in ewigem Werden darstellt, ist der Vernunft zugänglich. Das Vergangene, dessen Reste in die Gegenwart herüberreichen, ist seinem Werden nach nicht unmittelbar zugänglich. Das Entstehen muß zu dem Entstandenen hinzugedichtet werden. Geologie ist demnach Sache der Einbildungskraft, nicht des Verstandes. Ihr Wert wird deshalb nicht geringer.


Audiovisuele weergave spreuk 154
Muziek
Mailied - Ludwig van Beethoven
Gedicht
Mailied - Johann Wolfgang von Goethe

donderdag 30 april 2015

Geognosie en verbeeldingskracht

Johann Wolfgang von Goethe                                                            Spreuk 153
                                                                          Hoofdstuk 1: Het onderscheidenDe rede heeft alleen autoriteit over het levende; de ontstane wereld, waarmee de geognosie zich bezighoudt, is dood. Daarom kan het geen geologie schenken; want de rede heeft hiermee niets van doen.


Die Vernunft hat nur über das Lebendige Herrschaft; die entstandene Welt, mit der sich die Geognosie abgibt, ist tot. Daher kann es keine Geologie geben; denn die Vernunft hat hier nichts zu tun.Rudolf Steiner                                                                                   Commentaar
                                                                                                         bij spreuk 153Wat hier tegen de geologie naar voren wordt gebracht, geldt alleen, zolang aan de geïsoleerde begrippen van het ontwikkelde wordt vastgehouden. Het levende dat in het heden, in het eeuwige worden ten tonele komt, is voor de rede toegankelijk. Het verleden, wiens restanten tot in het heden reiken, is naar zijn worden niet direct bereikbaar. Het ontstaan moet bij het ontstane gefantaseerd worden. Geologie is dus zaak van de verbeeldingskracht, niet van het verstand. Daardoor wordt haar waarde niet geringer.


Was hier gegen die Geologie vorgebracht wird, gilt nur, solange an den isolierten Begriffen des Entstandenen festgehalten wird. Das Lebendige, das sich in der Gegenwart, in ewigem Werden darstellt, ist der Vernunft zugänglich. Das Vergangene, dessen Reste in die Gegenwart herüberreichen, ist seinem Werden nach nicht unmittelbar zugänglich. Das Entstehen muß zu dem Entstandenen hinzugedichtet werden. Geologie ist demnach Sache der Einbildungskraft, nicht des Verstandes. Ihr Wert wird deshalb nicht geringer.


Audiovisuele weergave spreuk 153
Poëzie
Der Erlkönig - Johann Wolfgang von Goethe

dinsdag 28 april 2015

Creatief omwerken

Johann Wolfgang von Goethe                                                            Spreuk 152
                                                                          Hoofdstuk 1: Het onderscheidenWeliswaar hebben we bijna niets verricht, omdat het slechts een van plaats wisselen van een zienswijze of voorstelling is, wanneer wij van de verbeeldingskracht vergen, om het ontstaan in plaats van ontstane, en van de rede, om de oorzaak in plaats van het gevolg te reproduceren en uit te spreken;
maar het is genoeg voor de mens, die misschien met betrekking tot of ten opzichte van de buitenwereld niet meer kan presteren.Indem wir der Einbildungskraft zumuten, das Entstehen statt des Entstandenen, der Vernunft, die Ursache statt der Wirkung zu reproduzieren und auszusprechen, so haben wir zwar beinahe nichts getan, weil es nur ein Umsetzen:
de Anschauung / Vorstellung ist.
Aber genug für den Menschen, der vielleicht im Verhältnis
zur / gegen die Außenwelt nicht mehr leisten kann.Rudolf Steiner                                                                                  Commentaar
                                                                                                         bij spreuk 152Geen commentaar.


Audiovisuele weergave bij spreuk 152
Muziek
Das Sein ist ewig - Vermächtnis - Iván Erőd
Gedicht
Vermächtnis - Johann Wolfgang von Goethe

Overzicht van alle blogberichten op Sprüche in Prosa

2015

Spreuk 158 – Levende eenheid – 14 mei 2015

Spreuk 157 – Heuristiek – 12 mei 2015

Spreuk 156 – Illusoire inkapseling – 7 mei 2015

Spreuk 155 – Verstommen – 4 mei 2015

Spreuk 154 – Skelet en eeuwige rede – 2 mei 2015

Spreuk 153 – Geognosie en verbeeldingskracht - 30 april 2015

Spreuk 152 – Creatief omwerken – 28 april 2015

Spreuk 151 – Onderscheiden van rede en verstand – 25 april 2015

Spreuk 150 – Algemene oorzaken – 18 april 2015

Spreuk 149 – Eenvoud – 16 april 2015

Spreuk 148 – Ondeelbaar fenomeen – 15 april 2015

Spreuk 147 – Geschiedkundige methode – 13 april 2015

Spreuk 146 – Mechaniseren – 12 april 2015

Spreuk 145 – Tezamen gedacht – 11 april 2015

Spreuk 144 – Symptoom en kwaal – 9 april 2015

Spreuk 143 – Werking en oorzaak – 8 april 2015

Spreuk 142 – Nadelen bij vragen over oorzakelijkheid – 6 april 2015

Spreuk 141 – Causaliteitsdenken – 5 april 2015

Spreuk 140 - Nabijgelegen fenomenen en hardleersheid – 4 april 2015

Spreuk 139 – Fenomenen gewaarworden – 3 april 2015

Spreuk 138 – Mensheidsformaat of kleingeestigheid – 2 april 2015

Spreuk 137 – Oerfenomenen en angst – 31 maart 2015

Spreuk 136 – Karakteristieke oerfenomenen – 30 maart 2015

Spreuk 135 – Kernvraagstukken – 29 maart 2015

Spreuk 134 – Oorspronkelijke condities – 28 maart 2015

Spreuk 133 – Voortgang onderzoek – 23 maart 2015

Spreuk 132 – Elementaire ervaringen – 22 maart 2015

Spreuk 131 – Beroep doen op metafysica – 21 maart 2015

Spreuk 130 – Metafysica van de verschijnselen – 20 maart 2015

Spreuk 129 – Bestaan – 19 maart 2015

Spreuk 128 – Betrekkelijk en toch absoluut – 18 maart 2015

Spreuk 127 – De natuur en het bijzondere en het algemene – 17 maart 2015

Spreuk 126 – Ware symboliek – 16 maart 2015

Spreuk 125 – Bijzonder algemeen – 15 maart 2015

Spreuk 124 – Geldige algemeenheid – 14 maart 2015

Spreuk 123 – Trefzeker – 13 maart 2015

Spreuk 122 – Operationeel waarheidsgevoel – 12 maart 2015

Spreuk 121 – Waarde van fenomenen – 11 maart 215

Spreuk 120 – Experiment – 10 maart 2015

Spreuk 119 – Uitvindingen en ontdekkingen – 9 maart 2015

Spreuk 118 – Principe van de kleurschakering – 8 maart 2015

Spreuk 117 – Werkende beginselen – 25 februari 2015

Spreuk 116 – Deelverklaring – 24 februari 2015

Spreuk 115 – Van weten naar wetenschap – 23 februari 2015

Spreuk 114 – Groeiende twijfel – 22 februari 2015

Spreuk 113 – Waarachtig en leugenachtig – 21 februari 2015

Spreuk 112 – Wetenschappelijke zekerheid – 20 februari 2015

Spreuk 111 – Spinozisme versus machiavellisme – 19 februari 2015

Spreuk 110 – Enthousiast overdenken – 18 februari 2015

Spreuk 109 – Consequenties – 17 februari 2015

Spreuk 108 – Praktijk en mensenverstand – 16 februari 2015

Spreuk 107 – Filosofie en mensenverstand – 15 februari 2015

Spreuk 106 – Kritiek van het mensenverstand – 14 februari 2015

Spreuk 105 – Algemeen verstand – 13 februari 2015

Spreuk 104 – Genius – 12 februari 2015

Spreuk 103 – Markant – 11 februari 2015

Spreuk 102 – Onderscheid en verstand – 10 februari 2015

Spreuk 101 – Uit elkaar houden en invoegen – 9 februari 2015

Spreuk 100 – Poëzie van het genie – 8 februari 2015

Spreuk 99 – Uiterlijk en innerlijk – 7 februari 2015

Spreuk 98 – Gewoon bekijken en zuiver aanschouwen – 6 februari 2015

Spreuk 97 – Zuiver opvatten en recht doen – 5 februari 2015

Spreuk 96 – Vruchtbare beschouwingswijze – 4 februari 2015

Spreuk 95 – Geen mythologie en legenden in de wetenschap – 3 februari 2015

Spreuk 94 – Twee klippen – 2 februari 2015

Spreuk 93 – Niet op slot gooien – 1 februari 2015

Spreuk 92 – Analogie met goed gezelschap – 31 januari 2015

Spreuk 91 – Inductie – 30 januari 2015

Spreuk 90 – Voortschrijden – 29 januari 2015

Spreuk 89 – Axioma enthymeem – 28 januari 2015

Spreuk 88 – Ongeluk – 27 januari 2015

Spreuk 87 – Herleiden en relateren – 26 januari 2015

Spreuk 86 – Eenvoud – 25 januari 2015

Spreuk 85 – Strategie – 24 januari 2015

Spreuk 84 – Probleem onderkennen – 23 januari 2015

Spreuk 83 – Miniaturen – 22 januari 2015

Spreuk 82 – Leemten – 21 januari 2015

Spreuk 81 – Afstemmen – 20 januari 2015

Spreuk 80 – Zekere koers met open blik – 19 januari 2015

Spreuk 79 – Bekopen en losraken – 18 januari 2015

Spreuk 78 – Feedback – 17 januari 2015

Spreuk 77 – Diepgang – 16 januari 2015

Spreuk 76 – Gelijke bron – 15 januari 2015

Spreuk 75 – Speelruimte voor vergissingen – 14 januari 2015

Spreuk 74 – Onwillig mopperen – 13 januari 2015

Spreuk 73 – Direct benutten – 12 januari 2015

Spreuk 72 – Voortreffelijkheid – 11 januari 2015

Spreuk 71 – Ware wijsheid – 10 januari 2015

Spreuk 70 – Wakker ontwaken – 9 januari 2015

Spreuk 69 – Achterhalen – 8 januari 2015

Spreuk 68 – Bestendigen – 7 januari 2015

Spreuk 67 – Aanmatiging matigen – 6 januari 2015

Spreuk 66 – Geholpen worden of verward raken – 5 januari 2015

Spreuk 65 – Binnensluipen en afweren – 4 januari 2015

Spreuk 64 – Onjuiste voorstelling van zaken – 3 januari 2015

Spreuk 63 – Vasthouden of loslaten – 2 januari 2015

Spreuk 62 – Goede voornemens – 1 januari 2015

2014

Spreuk 61 – Geen idee – 31 december 2014

Spreuk 60 - Realiteitszin, aannamen en hersenschimmen – 30 december 2014

Spreuk 59 – Guitig opgestelde hypothesen – 29 december 2014

Spreuk 58 – Rijzende problemen – 28 december 2014

Spreuk 57 – Hypothesen als loopplanken – 27 december 2014

Spreuk 56 – Wirwar – 26 december 2014

Spreuk 55 - Vitterige waarnemers en grillige theoretici – 25 december 2014

Spreuk 54 – Abstraheren en concretiseren – 24 december 2014

Spreuk 53 – Nut van theorieën – 23 december 2014

Spreuk 52 – Nietszeggende gemiddelden – 22 december 2014

Spreuk 51 – Zuivere ervaring – 21 december 2014

Spreuk 50 – Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Spreuk 49 – Onverloochenbaar – 19 december 2014

Spreuk 48 – Eigenheid – 18 december 2014

Spreuk 47 – Januskop – 17 december 2014

Spreuk 46 – Dialectiek – 16 december 2014

Spreuk 45 – Terminologie in verhouding tot fenomenen – 15 december 2014

Spreuk 44 – In het oog vatten en doordenken – 14 december 2014

Spreuk 43 – Taalworstelingen – 13 december 2014

Spreuk 42 – Bemoeienis – 12 december 2014

Spreuk 41 – Zelfeducatie en ondersteuning – 11 december 2014

Spreuk 40 – Transparantie – 10 december 2014

Spreuk 39 – Maximes helder bezien – 9 december 2014

Spreuk 38 – Omstreden raken – 8 december 2014

Spreuk 37 – Zwart op wit – 7 december 2014

Spreuk 36 - Gehoorbereik – 6 december 2014

Spreuk 35 – Onbegrip 5 december 2014

Spreuk 34 – Vermeend weerleggen – 4 december 2014

Spreuk 33 – Gezindheden – 3 december 2014

Spreuk 32 – Leer van Newton – 2 december 2014

Spreuk 31 – Onenigheid en problemen – 1 december 2014

Spreuk 30 – Gekante meningen – 30 november 2014

Spreuk 29 – Probleemstelling en twistappels – 29 november 2014

Spreuk 28 – Stokken en stilstaan – 28 november 2014

Spreuk 27 – Verstaanbaarheid – 27 november 2014

Spreuk 26 – Inlevingsvermogen – 26 november 2014

Spreuk 25 – Glad ijs – 25 november 2014

Spreuk 24 – Vrije val en botsing – 24 november 2014

Spreuk 23 – Antropomorfisme inherent aan menselijke natuur – 23 november 2014

Spreuk 22 – Wie of wat spreekt zich uit? – 22 november 2014

Spreuk 21 – Gelijke onderkent gelijke – 21 november 2014

Spreuk 20 – Uitgangspunt bij menselijke waarheden – 20 november 2014

Spreuk 19 – Menselijke voorstellingswijze en menselijke waarheid – 19 november 2014

Spreuk 18 – Ja en nee uit de mond van de natuur – 18 november 2014

Spreuk 17 – Verstand en hulpmiddelen – 17 november 2014

Spreuk 16 – Vrije focus – 16 november 2014

Spreuk 15 – Het onbeschrijfbare beschrijven – 15 november 2014

Spreuk 14 – Berekening en experiment – 14 november 2014

Spreuk 13 – Mens en moderne fysica – 13 november 2014

Spreuk 12 – Tolk van het verstand – 12 november 2014

Spreuk 11 – Zintuiglijke ervaringen en geestelijke vermogens – 11 november 2014

Spreuk 10 – Perspectivische wetten – 10 november 2014

Spreuk 9 – Blikrichting en corresponderende hoek – 9 november 2014

Spreuk 8 – Verschilzicht en positieverandering – 8 november 2014

Spreuk 7 – Gezichtsvermogen – 7 november 2014

Spreuk 6 – Vergelijken – 6 november 2014

Spreuk 5 – Aan- en indachtigheid – 5 november 2014

Spreuk 4 – Bedrieglijk oordeel – 4 november 2014

Spreuk 3 – Betrouwbare zintuigen – 3 november 2014

Spreuk 2 – Menselijke wijsheid – 2 november 2014

Spreuk 1 - Kenverhoudingen - 1 november 2014

Inleiding en verantwoording van Rudolf Steiner – 1 november 2014

Introductie en verantwoording – 1 november 2014